Samorządy radców prawnych i adwokatów przyjęły zmiany w regulaminach aplikacji korporacyjnych, aby dostosować je do nowej sytuacji związanej z epidemią COVID-19.
Reklama
Niedawna uchwała Naczelnej Rady Adwokackiej przewiduje, że w wyjątkowych przypadkach (do których zapewne zalicza się obecna sytuacja) w razie niemożności zrealizowania planu w trakcie semestru szkolenie, praktyki oraz sprawdziany mogą odbywać się również w trakcie przerwy semestralnej. Skorygowano też art. 17 ust. 1 regulaminu odbywania aplikacji adwokackiej. Dotąd zakładał on, że aplikanci muszą odbyć praktyki w sądach i prokuraturach w ciągu pierwszego roku nauki. Po zmianie mają je odbyć po prostu „w czasie aplikacji”. Jest to więc ukłon wobec obecnych aplikantów pierwszego roku, którzy przez wstrzymanie działania sądów nie mogli dopełnić obowiązków.
Podobne zmiany wprowadziła też na początku czerwca Krajowa Rada Radców Prawnych. Przewidziano, że jeśli na terenie danej izby nie można z powodu epidemii przeprowadzić praktyk na pierwszym roku, mogą się one odbyć na drugim. Same praktyki, podobnie jak ćwiczenia i wykłady, mogą też w czasie epidemii i zagrożenia epidemicznego odbywać się za pomocą środków porozumiewania na odległość. Ponadto zajęcia dla danego roku mogą odbywać się maksymalnie dwa dni w tygodniu, a o kolokwiach trzeba informować z 21-dniowym wyprzedzeniem.
Zniesiono też obowiązek zapewnienia przez patronów lub opiekunów praktyk udziału aplikanta co najmniej w trzech rozprawach w ciągu pierwszego półrocza ich odbywania. Jeśli jednak nie uda im się zapewnić udziału w co najmniej sześciu rozprawach w całym obecnym roku szkoleniowym, będą musieli nadrobić to w kolejnym roku. ©℗