"Prezentowane w debacie publicznej pogardliwe wypowiedzi na temat osób o orientacji innej niż heteroseksualna naruszają wypracowywane standardy państwa obywatelskiego" - oceniono w tym przekazanym mediom stanowisku.

Nawiązując do trwającej kampanii w wyborach prezydenckich prezydium adwokatury wskazało, że "kandydaci ubiegający się o najwyższą godność w państwie są w sposób szczególny zobowiązani do wstrzemięźliwości i unikania wypowiedzi naruszających demokratyczne wartości i zasady, na których zbudowana jest Rzeczpospolita Polska".

Jak przypomniano w stanowisku adwokatura powołana jest do współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich, których źródłem - zgodnie z konstytucją - jest "przyrodzona i niezbywalna godność człowieka", bez względu na jego orientację seksualną i tożsamość płciową.

"Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec stosowania w kampanii wyborczej retoryki lekceważącej i dyskredytującej jakiekolwiek mniejszości - religijne, rasowe, czy narodowe. Godzi to w konstytucyjnie chronioną godność człowieka oraz prowadzi do stanu społecznej zapaści" - podkreślono w tym stanowisku.

Ostatnio do powstrzymania się od mowy wykluczenia i pogardy w związku z kolejnymi, pojawiających się w kampanii wyborczej, wypowiedziami wymierzonymi w osoby LGBT wezwał Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. Podkreślał, że skrót LGBT określa osoby, a nie ideologię. "Nieprzekraczalną granicą wolności słowa jest godność drugiego człowieka. Żadne okoliczności, w tym kampania wyborcza, nie mogą być uzasadnieniem dla dehumanizacji grupy społecznej oraz homofobicznej retoryki" - pisał Rzecznik w stanowisku opublikowanym w poniedziałek.