Nie ma zgody ministrów sprawiedliwości Polski i Węgier na zawieszanie lub ograniczanie wypłat z unijnego budżetu w oparciu o tzw. ocenę praworządności - dowiedziała się PAP w źródłach zbliżonych do resortu sprawiedliwości.

Według informacji, do których dotarła Polska Agencja Prasowa, takie wspólne stanowisko ustalili podczas spotkania we wtorek minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro i minister sprawiedliwości Węgier Judith Varga.

Jak dowiedziała się PAP, tematem rozmów szefów resortów sprawiedliwości były m.in. aktualne działania Komisji Europejskiej dotyczące możliwości zawieszenia lub ograniczania wypłat z unijnego budżetu w oparciu o ocenę praworządności.

Komisja Europejska w przedstawionych w ubiegłym tygodniu propozycjach budżetu UE na lata 2021-2027 podtrzymała swój projekt powiązania wypłaty unijnych funduszy z przestrzeganiem praworządności. Wcześniej wiceprzewodnicząca Komisji Viera Jourova oświadczyła, że dołoży wszelkich starań, by w nowym wieloletnim budżecie UE wypłata środków unijnych była uzależniona od spełniania norm praworządności i by przepisy te były stanowcze.

Z informacji PAP wynika, że ministrowie Polski i Węgier uznali, iż tego typu rozwiązanie miałoby charakter pozatraktatowy. Zgodnie z ustalonym stanowiskiem szefów resortów, takie rozwiązanie naruszałoby traktaty wiążące wszystkie państwa członkowskie i instytucje UE, poprzez przyznanie tym instytucjom nieznanych traktatom kompetencji.

Ministrowie ustalili także, że uzależnienie wypłat funduszy unijnych od oceny praworządności ograniczałoby prawa państw członkowskich.

Według źródeł PAP podczas spotkania politycy ocenili też, że wprowadzenie tego rodzaju mechanizmu umożliwiałoby praktyki o charakterze arbitralnym i pozamerytorycznym, motywowane bieżącymi względami politycznymi.

Ministrowie zgodzili się również, że dotychczasowe doświadczenia Węgier i Polski wskazują, iż działania podejmowane wobec tych krajów miały charakter polityczny i cechowały się daleko idącą dowolnością, brakiem rzetelności i subiektywnością ocen.

Jak dowiedziała się PAP, ministrowie uznali też, że Unia Europejska na poziomie wspólnotowym dysponuje już efektywnymi narzędziami ochrony unijnego budżetu, a praworządność jest wartością wspólną dla wszystkich państw członkowskich i nie powinna stanowić narzędzia służącego do kreowania podziałów.

Zdaniem Ziobry i Vargi to działania krajowych organów stojących na straży Konstytucji stanowią gwarancję ochrony praworządności.