Wybory 28 czerwca, a jeśli będzie druga tura, to 12 lipca. Nowi kandydaci mają czas na zebranie podpisów do 10 czerwca. Znamy też szczegóły dotyczące przebiegu głosowania korespondencyjnego.
Jak poinformowała marszałek Sejmu Elżbieta Witek, nowy kalendarz wyborczy ‒ determinujący długość kampanii i terminy na wykonanie poszczególnych czynności ‒ został pozytywnie zaopiniowany przez Państwową Komisję Wyborczą (PKW).
I tak na utworzenie nowego komitetu wyborczego czas jest do 5 czerwca. Z kolei do 10 czerwca trzeba będzie zebrać minimum 100 tys. podpisów. Te dwie daty są kluczowe dla nowego kandydata Koalicji Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego. Idąc dalej ‒ obwodowe komisje mają być powołane przez komisarzy wyborczych do 15 czerwca. Dzień później minie termin na zgłaszanie komisarzowi, za pośrednictwem urzędu gminy, zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju. Do 21 czerwca będzie możliwe wydanie przez PKW ‒ na wniosek ministra zdrowia ‒ uchwały, w której zarządza się wyłącznie głosowanie korespondencyjne na terenie gminy lub jej części, jeśli na tym obszarze nastąpiło nagłe i znaczące pogorszenie sytuacji epidemicznej.