Główny Geodeta Kraju apeluje do Prezesa UODO o wstrzymanie publikowania numerów ksiąg wieczystych także w serwisach komercyjnych tak jak zakazał robić to GGK - poinformowano w komunikacie GGK.

Apel związany jest z nakazem wystosowanym do Głównego Geodety Kraju przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, by zaprzestać publikowania numerów ksiąg wieczystych na GEOPORTAL2. UODO uzasadniał nakaz argumentując, że jeśli dysponuje się numerem księgi wieczystej, można mieć również dostęp do danych o właścicielu nieruchomości, takich jak imię i nazwisko, PESEL, informacje o zobowiązaniach finansowych, przysługujących prawach czy sposobie pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości.

W związku z tym nakazem Główny Geodeta Kraju zaapelował do UODO o zastosowanie tej samej wykładni przepisów prawa wobec komercyjnych serwisów internetowych publikujących bez ograniczeń numery ksiąg wieczystych. GGK podkreślił też, iż "uważa obecny stan asymetrii działań Prezesa UODO (skierowanych wyłącznie wobec GGK) za wielce szkodliwy".

Reklama

GGK już wcześniej poinformował, że nie zgadza się z poglądami UODO w tej sprawie. Zdaniem GGK zakaz publikowania numerów ksiąg wieczystych w serwisie www.geoportal.gov.pl określono na stronie GGK, jjako postanowienie "błędne, nieuzasadnione przepisami o ochronie danych osobowych, a jednocześnie szkodliwe dla wszystkich obywateli korzystających z urzędowego serwisu geoportal.gov.pl". Zdaniem GGK, "numery ksiąg wieczystych, podobnie jak numery rejestracyjne samochodów, nie są danymi o osobach, ale oznaczeniami rzeczy", więc Prezes UODO nie jest uprawniony do działania w tym zakresie.

Z kolei UODO argumentował, że imię i nazwisko, PESEL, informacje o zobowiązaniach finansowych, przysługujących prawach czy sposobie pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości – to tylko niektóre dane o właścicielu nieruchomości dostępne w księdze wieczystej. Dysponując tym numerem można więc mieć dostęp do zawartych w niej danych, co może prowadzić do zagrożeń dla wielu osób, jak m.in. do ponownego wykorzystania danych niezgodnie z pierwotnymi celami przetwarzania, czy nieuprawnionego profilowania właścicieli nieruchomości. Tymczasem żaden z obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów regulujących kwestie związane z działalnością Głównego Geodety Kraju, nie uprawnia tego organu do upubliczniania w ramach portalu internetowego GEOPORTAL2 danych dotyczących numerów ksiąg wieczystych.