Adwokat Jacka Treli, prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, skierował pisma do Komendanta Głównego Policji oraz do Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z działaniami podjętymi wobec osób protestujących na ulicach.

Sposób, w jaki policjanci traktują protestujących, wywożąc ich do komisariatów odległych kilkadziesiąt kilometrów od miejsc demonstrowania, zmusza do wniosku, iż celem nie jest troska o bezpieczeństwo i ochrona społeczeństwa, lecz zastraszanie ludzi przez stosowaną opresję. Nie taka powinna być rola Policji w demokratycznym państwie prawa. – czytamy w piśmie do KGP.

Z kolei w piśmie do Głównego Inspektora Sanitarnego Prezes NRA wyraził sprzeciw wobec nakładania wysokich kar pieniężnych na uczestników protestów. - Jako prezes samorządu adwokackiego, w imieniu środowiska, którego powinnością jest stanie na straży praw każdego obywatela, apeluję o powstrzymanie działań inspektoratów sanitarnych niezgodnych z prawem i elementarnymi zasadami moralnymi – napisał adw. Jacek Trela.