Od soboty zaczęła obowiązywać część przepisów tarczy 3.0 (Dz.U. z 2020 r. poz. 875). Do najważniejszych zmian przewidzianych w ustawie należy odmrożenie terminów procesowych.
ikona lupy />
Shutterstock
I tak jak wciąż trwają spory o moment zawieszenia ich biegu (czy od 31 marca, czyli wejścia w życie ustawy, czy od ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego, co nastąpiło w połowie miesiąca), tak teraz zapewne nie obejdzie się bez wątpliwości co do daty wznowienia. O ile wcześniej, w zależności od przyjętej interpretacji, różnica w czasie wynosiła dwa tygodnie, teraz chodzi już „tylko” o sześć dni.
Wszystko dlatego, że w sobotę, 16 maja, a więc w dniu następującym po dniu ogłoszenia najnowszej tarczy, uchylony został art. 15zzs, który był podstawą prawną zawieszenia. Jednak zgodnie z art. 68 nowelizacji terminy procesowe rozpoczynają bieg po siedmiu dniach od wejścia w życie ustawy – czyli w najbliższą sobotę, 23 maja. Jeśli jednak art. 15zzs już nie obowiązuje, to powstaje pytanie, na jakiej podstawie bieg terminów ma być zawieszony do 23 maja.
Poza tym w tarczy ostatecznie znalazł się np. pakiet antylichwiarski. Nowe rozwiązania znacznie ograniczają możliwość stosowania przewłaszczenia na zabezpieczenie. W praktyce niemożliwe będzie wykorzystanie tego instrumentu przy konsumenckich pożyczkach. Skutkiem powinno być to, że ludzie przestaną tracić mieszkania ze względu na kilkusetzłotowe długi. Ponadto niemożliwa będzie egzekucja z nieruchomości, gdy dług nie przekracza 1/20 wartości lokalu mieszkalnego (licytować nieruchomości, w których dłużnik nie mieszka, nadal będzie można). Za lichwę będzie groziło nawet pięć lat pozbawienia wolności.
Nowelizacja wprowadza też możliwość przeprowadzania rozpraw na odległość (w postępowaniach cywilnych oraz administracyjnych). W takiej samej formie będzie też mogło być udzielane poradnictwo w ramach bezpłatnej pomocy prawnej, które dodatkowo zostało rozszerzone na samozatrudnionych.
Choć Sejm przyjął prawie połowę poprawek wniesionych do tarczy 3.0 przez Senat, to większość z nich miała charakter redakcyjny, natomiast te merytoryczne, z nielicznymi wyjątkami, odrzucił w jednym głosowaniu. Jedną z niewielu korekt zaaprobowanych przez Sejm było wykreślenie przepisów nowelizujących prawo pocztowe. Luzowały one zasady udzielania pełnomocnictwa pocztowego (co otwierałoby nie tylko furtkę, ale też całe wrota do naruszeń).
Sejm odrzucił natomiast poprawki Senatu, które prowadziły do usunięcia z tarczy przepisów mających mały albo zgoła żaden związek z epidemią koronawirusa. W ten sposób w ustawie z powrotem znalazły się np. zapisy o komisji ds. zwalczania pedofilii umożliwiające powołanie do gremium osoby bez żadnego wykształcenia, ale za to nagrodzonej orderem lub odznaczeniem. Sejm odrzucił też poprawkę doprecyzowującą zasady zwolnienia z czynszów w galeriach handlowych. Dziś część wynajmujących nie widzi podstaw do zwolnienia z opłat najemców lokali usługowych, mimo że oni także byli przez długi czas objęci zakazem prowadzenia działalności gospodarczej w obiektach handlowych tego typu.
Etap legislacyjny
Ustawa opublikowana w Dzienniku Ustaw