Komandytariusze są odrębnym płatnikiem od spółki. Należy tu przyjrzeć się przepisom dotyczącym miejsca komandytariuszy w ubezpieczeniach społecznych.

Zdaniem eksperta przepisy, które należałoby tu zastosować są analogiczne do tych, które obowiązują dla osób prowadzących działalność gospodarczą i niezatrudniających innych osób.

Posłuchaj całej odpowiedzi.

ShutterStock