Zdaniem eksperta przepisy, które należałoby tu zastosować są analogiczne do tych, które obowiązują dla osób prowadzących działalność gospodarczą i niezatrudniających innych osób.

Posłuchaj całej odpowiedzi.