Przepisy tarczy antykryzysowej wprowadzające możliwość obniżenia wymiarów czasu pracy nie wyłączają stosowania art. 151 par. 5 k.p., z którego wynika obowiązek określenia limitu godzin ponadwymiarowych, po przekroczeniu którego pracownik nabywa prawo do dodatku w wysokości dodatku za godziny nadliczbowe.

Należy zatem stwierdzić, że umowy takich osób trzeba aneksować czasowo i powinno się w nich przewidzieć takie limity. Wydaje się jednak, że brak takich postanowień umownych nie powinien być uznawany za wykroczenie, gdyż jest to element umowy – czyli uzgodnień stron – i nie ma winy pracodawcy, jeśli ze względu na COVID-19 nie był w stanie technicznie zmienić dużej liczby umów o pracę.

Łukasz Prasołek, specjalista z zakresu prawa pracy, były pracownik PIP oraz SN