Europejska Sieć Rad Sądownictwa (ENCJ) chce wykluczyć ze swojego grona polską Krajową Radę Sądownictwa. Zarząd organizacji przygotował w tej sprawie wniosek i dał KRS miesiąc na przedstawienie swojego stanowiska w tej sprawie.

"Zarząd ENCJ wysłał dzisiaj wstępne stanowisko do KRS, w którym proponuje wydalenie jej z ENCJ. KRS ma miesiąc na przedstawienie swojej opinii" - poinformowała ENCJ w środę na Twitterze. Zamieściła również link do pełnej treści stanowiska.

Zarząd informuje w nim, iż uważa, że KRS nie spełnia wymogów ENCJ, zgodnie z którymi członek organizacji powinien być "niezależny od władzy wykonawczej". Uważa również, że KRS rażąco narusza zasady ENCJ dotyczące ochrony niezależności sądownictwa, obrony sądownictwa, a także poszczególnych sędziów.

Konstatuje również, że KRS podważa stosowanie przepisów UE dotyczących niezależności sędziów i trybunałów, a tym samym ich skuteczność.

"Czyniąc to działa wbrew interesom europejskiej przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości oraz wartościom, które reprezentuje" - informuje. Zarząd stwierdził więc, że KRS dopuściła się poważnych naruszeń celów i zadań organizacji określonych w jej statucie.

W efekcie proponuje zgromadzeniu ogólnemu ENCJ wydalenia KRS z szeregów organizacji.

"Za pomocą tego środka ENCJ wysyła jasny sygnał do polskiego rządu i polskich sędziów, że ENCJ rozważa, by KRS przestała być członkiem europejskiej rodziny członków i obserwatorów, którzy wierzą i popierają europejską przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwość oraz wartości, które ona reprezentuje" - czytamy w dokumencie.

Zgromadzenie ogólne składa się z członków Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa. Spotyka się co najmniej raz w roku kalendarzowym, a zwołuje je przewodniczący organizacji. Zarząd składa się z przewodniczącego i 7 członków wybranych przez zgromadzenie ogólne. Każdego roku połowa członków jest wymieniana.