Nasze przedsiębiorstwo ma umowę z miastem na odbieranie odpadów, ale ze względu na zagrożenia związane z koronawirusem możemy mieć kłopoty z jej dotrzymaniem. Czy tarcza antykryzysowa przewiduje dla takich firm jak nasza jakieś wsparcie?– pyta nasz czytelnik. Odpowiada ekspert.

W specustawie o koronawirusie ani w jej nowelizacji nie ma rozwiązań szczególnych dotyczących umów dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi. Obowiązują więc takie zasady, jak przy innych umowach, a firma odpadowa i włodarz w pierwszej kolejności powinni rozpocząć negocjacje dotyczące ewentualnych zmian.

Wiele kwestii związanych z ustalaniem zasad odbierania odpadów komunalnych da się rozwiązać w dialogu między zamawiającym a wykonawcą, np. kwestię odbierania niektórych rodzajów śmieci, zwłaszcza segregowanych z mniejszą częstotliwością. Już dzisiaj są przykłady samorządów, które porozumiały się z przedsiębiorcami, jeśli chodzi o zmianę warunków odbioru odpadów.

Jeżeli mamy do czynienia z zamówieniem publicznym, to warto zwrócić uwagę na dodany w nowelizacji art. 15r ust. 1 specustawy o koronawirusie, który przewiduje, że zamawiający i wykonawca muszą niezwłocznie informować się o tym, co w związku z wystąpieniem COVID-19 ma wpływ na należyte wykonanie umowy. Może tu chodzić przed wszystkim o nieobecność pracowników (osób świadczących pracę za wynagrodzeniem), którzy uczestniczą lub mogliby uczestniczyć w realizacji zamówienia, czy konieczność wykonania nadzwyczajnych decyzji wojewódzkiego inspektora sanitarnego lub wojewody.

O tym, jak należy postępować z zamówieniami publicznymi, szerzej w pytaniach ich dotyczących.

Zofia Jóźwiak – redaktor dodatku Samorząd i Administracja.