Na poniedziałek zaplanowana została rozprawa ws. wniosku premiera dotyczącego uchwały trzech połączonych izb SN. Z kolei na wtorek wyznaczono termin kolejnej rozprawy ws. sporu kompetencyjnego pomiędzy Sejmem a Sądem Najwyższym oraz prezydentem a SN.

Dotychczas wyznaczone wcześniej terminy w Trybunale Konstytucyjnym były konsekwentnie odwoływane w związku z epidemią koronawirusa. Dwukrotnie zmianie uległ m.in. termin rozprawy ws. emerytur byłych funkcjonariuszy służb PRL.

Rzecznik prasowa TK Aleksandra Wójcik w rozmowie z Polską Agencją Prasową zapewniła, że rozprawy te odbędą się zgodnie z planem. "Myślę, że te sprawy będą rozstrzygane w przyszłym tygodniu. Nie będzie zmian" - powiedziała Wójcik.

Dodała przy tym, że Trybunał Konstytucyjny dostosowuje się do sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i zaleceniami służb w tej sprawie. "Sytuacja się zmienia. Zgodnie z zaleceniami i jeśli chodzi o wszystkie obostrzenia, na ten moment, my też dostosowujemy się" - powiedziała PAP Wójcik.

Pierwotnie rozprawa w sprawie dotyczącej uchwały trzech Izb SN została wyznaczona na 31 marca. W związku epidemią TK przełożył termin tej rozprawy na 15 kwietnia, a następnie na 20 kwietnia. Sprawozdawcą w tej sprawie jest Stanisław Piotrowicz.

Szef rządu wniosek w sprawie zbadania konstytucyjności uchwały trzech izb SN - Karnej, Cywilnej i Pracy - skierował do TK 24 lutego br. Według wniosku Morawieckiego, "uchwała SN, obrażając podstawowe zasady europejskiej kultury prawa adekwatnej dla systemu prawa kontynentalnego (systemu prawa stanowionego), narusza zasady praworządności zawarte w klauzuli demokratycznego państwa prawnego".

Chodzi o uchwałę SN z 23 stycznia br., dotyczącą nienależytej obsady składów sędziowskich, jeśli znajduje się w nim osoba wyłoniona przez KRS w obecnym składzie. Została ona zainicjowana wnioskiem I prezes SN, która przedstawiła trzem izbom zagadnienie prawne w tej kwestii.

Z kolei 21 kwietnia TK powróci do rozpatrywania sprawy sporu kompetencyjnego pomiędzy Sejmem a Sądem Najwyższym oraz prezydentem a SN. Ostatnio rozprawa w sprawie tego sporu odbyła się przed TK 12 marca, zaś jej kontynuacja była przewidywana na 16 kwietnia. Termin ten uległ jednak zmianie z powodu epidemii. W tej sprawie sprawozdawcą jest Krystyna Pawłowicz.

Wniosek w tej sprawie sformułowany został przez marszałek Sejmu Elżbietę Witek dzień przed podjęciem uchwały trzech Izb SN. Marszałek zwróciła się we wniosku o rozstrzygnięcie sporu dotyczącego przepisów konstytucji odnoszących się do podziału władz i powoływania sędziów.

Przedmiotem sporu jest pytanie, czy SN może wydawać uchwały w związku z orzeczeniem sądu międzynarodowego, które wprowadzają zmiany w przepisach dotyczących ustroju i organizacji wymiaru sprawiedliwości, czy też dokonywanie zmian w tym zakresie pozostaje w wyłącznej kompetencji ustawodawcy. Marszałek zapytała też TK, czy prerogatywa powoływania sędziów może być kontrolowana przez SN lub inny sąd, czy też jest to osobiste uprawnienie prezydenta, które nie podlega kontroli władzy sądowniczej.