W związku z epidemią koronawirusa na 21 kwietnia przesunięty został termin Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego w celu wyboru I prezesa tego sądu - poinformował w środę PAP zespół prasowy SN.

Do 10 kwietnia został też wydłużony okres, w którym odwołane są wszystkie rozprawy i posiedzenia w Sądzie Najwyższym z wyjątkiem posiedzeń w sprawach wymagających niezwłocznego rozpatrzenia.

Zarządzenia I prezes SN Małgorzaty Gersdorf w tych sprawach zostały wydane we wtorek i w środę ze względu na ogłoszony w Polsce stan epidemii. Pierwotnie Zgromadzenie Ogólnego SN, które miało wybrać kandydatów na I prezesa sądu zostało zwołane na 17 marca. Jednak z uwagi na sytuację epidemiczną w połowie marca prezes Gersdorf przesunęła termin tego zgromadzenia na 31 marca.

Ostatecznie w środę "z uwagi na ogłoszenie na obszarze RP stanu epidemii oraz kierując się interesem publicznym i dobrem obywateli" I prezes SN wyznaczyła termin Zgromadzeni Ogólnego SN na 21 kwietnia.

Z kolei okres odwołania rozpraw i posiedzeń SN obowiązywał pierwotnie do 31 marca. Jednak we wtorek, I prezes SN kierując się podobnie interesem publicznym i dobrem obywateli w okresie epidemii koronawirusa, zarządziła o ograniczeniu funkcjonowania Sądu Najwyższego oraz odwołaniu wszystkich posiedzeń w SN, z wyjątkiem posiedzeń w sprawach wymagających niezwłocznego rozpoznania do 10 kwietnia.

Kadencja obecnej I prezes SN prof. Małgorzaty Gersdorf kończy się w kwietniu br. Pięciu kandydatów na nowego I prezesa, zgodnie z przepisami, wyłoni Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN. I prezes SN jest powoływany przez prezydenta RP na sześcioletnią kadencję.

Zgodnie z obwiązującą ustawą o SN Zgromadzenie Ogólne tego sądu wybiera kandydatów na I prezesa nie później niż na 6 tygodni przed upływem kadencji I prezesa SN. Oznacza to, że ustawowy termin na zwołanie zgromadzenia ogólnego w tej sprawie upłynął w ubiegłym tygodniu.

W połowie lutego w życie weszła nowelizacja ustaw o ustroju sądów i Sądzie Najwyższym. Wprowadziła ona m.in. zmiany w procedurze wyboru I prezesa SN. Kandydata na to stanowisko będzie mógł zgłosić każdy sędzia SN. W razie problemów z wyborem kandydatów ze względu na brak kworum w ostatecznym stopniu planowanej procedury do ważności wyboru będzie wymagana obecność 32 sędziów SN.