Stołeczni radni przyjęli w czwartek uchwałę pozwalającą na udzielenie bonifikaty od opłat przekształceniowych za 2019 i 2020 r. "Celem uchwały jest zapobieżenie pogorszeniu sytuacji osób, które nie zgłosiły zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej w terminie" - podano w uzasadnieniu uchwały.

Za uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od rocznych opłat przekształceniowych za 2019 i 2020 r. było 49 radnych. Nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Wnioskodawcą przyjętej przez radę miasta uchwały był prezydent Warszawy. "Aby skorzystać z pełnej bonifikaty, ustawa zobowiązuje dotychczasowych użytkowników wieczystych, aby zgłosili się z wnioskiem o jednorazową zapłatę - i tym samy skorzystania z pełnej bonifikaty - w ciągu dwóch miesięcy od otrzymania zaświadczenia o przekształceniu" - przypominał w czwartek wiceprezydent stolicy Robert Soszyński.

"Mimo rozbudowanej akcji informacyjnej i przenajróżniejszych prób dotarcia z tym przekazem, a przede wszystkim z informacją, która jest na samym zaświadczeniu umieszczana – zdecydowana większość użytkowników wieczystych nie dopełnia tego terminu" - podkreślił. "Dlatego w formie tej uchwały chcemy zagwarantować im skorzystanie z pełnej wysokości bonifikaty" - wyjaśnił wiceprezydent miasta Robert Soszyński.

W uzasadnieniu uchwały przypomniano, że w październiku 2018 r. Rada Warszawy wprowadziła możliwość uzyskania przez właścicieli budynków, lokali mieszkalnych lub spółdzielnie mieszkaniowe bonifikat od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w wysokości 98 proc. lub 99 proc.

Wskazano także, że pomimo rozbudowanej kampanii informacyjnej Urzędu m.st. Warszawy, część osób, którym przysługuje wysoka bonifikata udzielona przez Radę m.st. Warszawy, nie zgłosiła zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej w terminie pozwalającym na jej naliczenie w wysokości uwzględniającej wszystkie należne opłaty. "Tym samym osoby te utraciły możliwość skorzystania z bonifikaty od opłaty jednorazowej w pełnej wysokości i mają obowiązek wniesienia rocznych opłat przekształceniowych, których ustawowy termin upłynął 29 lutego 2020 r. lub upłynie 31 marca 2020 r." – wskazano.

"Ponadto, z uwagi na trwający proces wydawania zaświadczeń potwierdzających przekształcenie, część z nich została lub zostanie doręczona po ustawowych terminach wniesienia rocznych opłat przekształceniowych za 2019 i 2020 rok" - dodano.

Z tego względu, jak podkreślono w uzasadnieniu, celem uchwały jest zapobieżenie pogorszeniu sytuacji osób, które nie zgłosiły zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej w terminie oraz tych osób, które otrzymają zaświadczenie po terminach wniesienia opłaty przekształceniowej za 2019 i 2020 rok.

"Przyjęta uchwała pozwala na udzielenie bonifikaty od opłat przekształceniowych za 2019 i 2020 rok, tj. opłat, których ustawowy termin wniesienia upływa 29 lutego 2020 r. i 31 marca 2020 r." - czytamy w uzasadnieniu. "Wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od dwóch pierwszych opłat będzie miało de facto skutek analogiczny do wydłużenia terminu na zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej, pozwalającego na zachowanie prawa do bonifikaty od opłaty jednorazowej w wysokości równej wszystkim należnym opłatom" - podkreślono.