Sędzia po awansie nie ma prawa bez formalnej delegacji orzekać w sądzie, w którym poprzednio pracował – orzekł Sąd Najwyższy.
Była to odpowiedź na pytanie zadane przez sąd okręgowy w Olsztynie. Rozpatrywał on odwołanie od orzeczenia wydanego przez skład, w który zasiadała sędzia powołana niedługo wcześniej do jednostki wyższego szczebla.
– Udział takiego sędziego należy potraktować jako udział osoby nieuprawnionej do orzekania nie tylko w danym postępowaniu, ale i w ogóle w sądzie danego szczebla. Skład orzekający, w którym taki sędzia się znajduje, jest niewłaściwy – powiedziała sędzia Maria Szulc.
SN podkreślił, że sędzia wraz z powołaniem otrzymuje władzę orzekania tylko w danym miejscu i na danym poziomie. Może zostać skierowany do pracy w dotychczasowym sądzie, ale pod warunkiem, że uzyska delegację w trybie przewidzianym przepisami ustrojowymi.

orzecznictwo

Uchwała SN z 13 marca 2020 r., sygn. akt III CZP 68/19.