Głównym celem ustawy jest ułatwienie procesu inwestycyjnego. Istotną modyfikacją jest przede wszystkim podział projektu budowlanego na projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny. Doprecyzowany został również katalog obiektów oraz robót wymagających jedynie zgłoszenia.
W nowym stanie prawnym nie będzie wymagało już uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę m.in. wznoszenie przydomowych tarasów naziemnych o powierzchni zabudowy powyżej 35 m2 czy stacji regazyfikacji LNG o pojemności zbiornika magazynowania gazu do 10 m oraz montowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych. W takich przypadkach wystarczy samo zgłoszenie.
Z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia zwolnione zostały m.in. bankomaty, biletomaty, wpłatomaty, automaty sprzedające, automaty przechowujące przesyłki lub służące do wykonywania innego rodzaju usług o wysokości do 3 m włącznie.
Nowelizacja wprowadza również ułatwienia w procedurze legalizacyjnej starych samowoli budowlanych sprzed 20 lat. Wnioskodawca uniknie opłaty legalizacyjnej, jeżeli przedstawi ekspertyzę techniczną wskazującą, że stan techniczny obiektu budowlanego nie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz pozwala na bezpieczne użytkowanie obiektu.
Po zmianach trudniejsze będzie stwierdzenie nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pozwoleniu na użytkowanie. Ustawa wprowadza pięcioletni graniczny termin, po upływie którego nie będzie już takiej możliwości. Celem takiego rozwiązania jest zapewnienie większej stabilności wskazanych decyzji administracyjnych.
Nowelizacja wejdzie w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.
Etap legislacyjny
Ustawa czeka na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw