Grupa posłów PiS zgłosiła kandydaturę Roberta Jastrzębskiego na sędziego Trybunału Konstytucyjnego - wynika z druku zamieszczonego na stronie internetowej Sejmu. W związku ze śmiercią sędziego TK Grzegorza Jędrejka, od końca stycznia w TK pozostaje wakat na stanowisku sędziowskim.

Robert Jastrzębski był już kandydatem do TK zgłoszonym w listopadzie ub.r. również przez posłów PiS. Ostatecznie jednak parlamentarzyści wycofali poparcie dla Jastrzębskiego i na kandydata do Trybunału wskazali Jakuba Stelinę.

Jak uzasadniono w druku zgłoszeniowym, "wyróżniająca wiedza prawnicza oraz bogate doświadczenie w tworzeniu prawa utwierdza w przekonaniu, że Robert Jastrzębski jest dobrym kandydatem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego".

Jastrzębski jest absolwentem studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2012-2016 zatrudniony był na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Prawa UW, a od 2017 r. jako adiunkt w Katedrze Europejskiej Tradycji Prawnej na WPiA UW, a od 1 listopada 2019 r. profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2015 r. jest on Kierownikiem Pracowni Prawa Polskiego XX wieku, w tym od 2019 r. kierownikiem Zakładu Historii Administracji na Wydziale Prawa. Od 2016 r. jest on zatrudniony w Biurze Analiz Sejmowych na stanowisku eksperta ds. legislacji. Jest autorem, współautorem, redaktorem oraz współredaktorem około 100 publikacji naukowych, w tym książek.