Słabość państwa poznaje się po tym, kiedy problemy społeczne próbuje rozwiązywać za pomocą prawa karnego. Istnieją inne metody, by skłonić ludzi do zmiany postawy – mówi Jakub Kościerzyński, sędzia Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. Komentuje w ten sposób zmiany, które miały ograniczyć liczbę niespłaconych alimentów wobec dzieci. Resort sprawiedliwości przekonuje, że uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego jest dziś skutecznie ścigane, a dłużnicy alimentacyjni zaczęli spłacać swe zobowiązania
Czy art. 209 k.k. w nowym brzmieniu uprościł orzekanie w sprawach dotyczących niealimentacji?
Nic się nie zmieniło. Kluczowa pozostaje zasada: przed wydaniem wyroku trzeba ustalić, czy oskarżony wykazał się złą wolą. Owszem, wypadło z artykułu słowo „uporczywość”. Ponoć nastręczało, zdaniem ministra sprawiedliwości, trudności interpretacyjnych. Ja takich problemów nie mam, a orzekam od lat.