Zarząd Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego uchwalił swoje stanowisko w sprawie trudnej sytuacji wokół wymiaru sprawiedliwości. Studenci zaangażowani w działalność kół naukowych informują, iż dostrzegają zagrożenia płynące z destabilizacji systemu prawnego.

"Niepokoi nas instrumentalne traktowanie prawa oraz wprowadzanie poważnych zmian ustrojowych bez poszukiwania społecznego konsensusu. Zwracamy się do studentów, organizacji studenckich oraz do wszystkich obywateli, którzy podzielają nasze obawy o przyszłość polskiego wymiaru sprawiedliwości, o poparcie naszego apelu." - czytamy w stanowisku.

Link do apelu wraz z uchwałą