Zastępca rzecznika dyscyplinarnego Przemysław Radzik wszczął postępowanie dyscyplinarne przeciwko gorzowskiej sędzi Olimpii Barańskiej-Małuszek w sierpniu ubiegłego roku. Pod koniec listopada sędzia Radzik skierował wniosek o zawieszenie jej w czynnościach.

W sprawie chodzi o wpisy sędzi na Twitterze z 9 oraz 25 sierpnia 2019 r. O jednym z prokuratorów i jednocześnie kandydacie na wolne stanowisko sędziowskie w Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego sędzia napisała, że "nie ma stażu i łamał prawa człowieka". Z kolei pisząc o ministrze sprawiedliwości Zbigniewie Ziobro, sędzia oceniła, że jest on ministrem, który "wyprodukował aferę", a także, że jest "odpowiedzialny za stworzenie systemu korupcyjnego w sądach i prokuraturze uzależniającego wymiar sprawiedliwości od woli politycznej".

W styczniu tego roku Sąd Dyscyplinarny przy Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu postanowił umorzyć postępowanie dyscyplinarne przeciwko sędzi. Jak poinformowano w piątkowym komunikacie rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych Piotra Schaba, na to postanowienie skierowano w środę zażalenie do Izby Dyscyplinarnej SN.

Reklama

"Zgodnie z przywołanymi przepisami Zbioru Zasad Etyki Zawodowej Sędziów i Asesorów Sądowych sędzia nie może żadnym swoim zachowaniem stwarzać nawet pozorów nierespektowania porządku prawnego, ma obowiązek kierowania się zasadami uczciwości, godności, honoru i przestrzegania dobrych obyczajów oraz unikania zachowań, które mogłyby przynieść ujmę godności sędziego oraz podważyć zaufanie do jego bezstronności i niezawisłości oraz obowiązek powściągliwego korzystania z mediów społecznościowych" - podkreślał w sierpniu ubiegłego roku rzecznik dyscyplinarny sędziów sędzia Schab.

Gorzowskiej sędzi przedstawiono zarzuty popełnienia przewinień dyscyplinarnych z art. 107 par. 1 ustawy Prawo o ustroju sadów powszechnych, w którym mowa o "oczywistej rażącej obrazie przepisów prawa i uchybienia godności urzędu".