Wiceszefowa KE podkreślała, że podczas swoich spotkań tłumaczyła, że konieczna jest współpraca, aby „lepiej zdefiniować podstawowe wartości dla rządów prawa”.

- Musimy współpracować, aby wspólnie ustalić, jakie są obowiązki państw członkowskich, aby pozostały partnerami, którym europejskie sądownictwo może zaufać – podkreśliła Jourva.