Zawierając małżeństwo powinniśmy pomyśleć o kwestiach finansowych. Jak zabezpieczyć swoje interesy? Na temat umów majątkowych małżeńskich i skutków ich zawarcia rozmawiamy z radcą prawnym Katarzyną Zdunek-Dróżdż.

- Umowa majątkowa małżeńska, czyli popularna intercyza, to umowa zawierana pomiędzy małżonkami lub przyszłymi małżonkami. Jej celem jest uregulowanie ustroju majątkowego między małżonkami – tłumaczy Katarzyna Zdunek-Dróżdż. Może rozszerzyć, ograniczyć lub całkowicie wyłączyć ustawową wspólność małżeńską.

Za zawarcie intercyzy zapłacimy 600 zł. Co ważne, musi ona zostać podpisana w obecności notariusza.

Jak tłumaczy nasz gość, rozważając podpisanie intercyzy, warto nie kierować się obiegowymi opiniami na jej temat, ponieważ w rzeczywistości realnie zabezpiecza ona interesy małżonków podczas, gdy jeden z nich prowadzi na przykład działalność gospodarczą na szeroką skalę.

Więcej o pozostałych aspektach zawierania intercyzy dowiesz się z filmu: