Gość Dziennika Gazety Prawnej adwokat Piotr Schramm został uhonorowany przez Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara „za konsekwentne zaangażowanie i wspieranie obywateli w działaniach na rzecz ochrony praw człowieka”.

W rozmowie z Robertem Bohdanowiczem wyjaśnia, czemu służą prawa człowieka, do czego prowadzi przyzwolenie na przekraczanie obowiązujących norm oraz jaka jest waga mechanizmów kontroli konstytucyjnej.

W rozmowie podjęte zostały wątki polityczne - kwestia dotychczasowych działań prezydenta Andrzeja Dudy, czy zmian ustawodawczych wprowadzanych przez obóz rządzący. Na pytanie, jak ocenia powołanie pełnomocnika rządu ds. praw człowieka nasz gość odpowiedział, że to jest ewidentnie działanie, które zmierza do tego, żeby rozmydlić wizerunek Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara.

Więcej w wywiadzie wideo.