Delegacja Komisji Weneckiej złoży wizytę w Polsce w dniach 9 i 10 stycznia - podano na stronie tego organu doradczego Rady Europy. Wizyta nastąpi w związku z prośbą o wydanie opinii na temat nowelizacji ustaw sądowych. Będzie to opinia w trybie pilnym.

O opinię wystąpił do Komisji Weneckiej marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

Na stronie internetowej Komisji Weneckiej znajduje się oficjalna informacja o tym, że 2 stycznia otrzymała ona prośbę marszałka Grodzkiego o wydanie opinii na temat nowelizacji uchwalonej przez Sejm 20 grudnia zeszłego roku.

Nowelizacja - wyjaśniono - będzie przedmiotem prac Senatu na posiedzeniu w styczniu. "Dlatego Biuro Komisji Weneckiej wyraziło zgodę na przygotowanie pilnej opinii przez sprawozdawców" - głosi komunikat. Zapowiedziano ich wizytę i rozmowy w Warszawie w dniach 9-10 stycznia.

List marszałka Senatu został wysłany 30 grudnia. Zawiera prośbę o sformułowanie opinii w sprawie nowelizacji ustaw sądowych, czyli zmian m.in. w Prawie o ustroju sądów powszechnych i w ustawie o Sądzie Najwyższym.

Na stronie Komisji Weneckiej można przeczytać, że "w rzadkich sytuacjach, w przypadku pilnych próśb, pilne opinie są przyjmowane poza czterema sesjami plenarnymi" w roku. Takie pilne opinie są potem oficjalnie popierane na najbliższej sesji plenarnej Komisji Weneckiej. Ta zaplanowana jest na 20-21 marca.

Komisja Wenecka to skrótowa nazwa Europejskiej Komisji na rzecz Demokracji przez Prawo. Jest to organ doradczy Rady Europy do spraw prawa konstytucyjnego, powołany w 1990 r. w związku z upadkiem komunizmu w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, by pomóc im w demokratycznych przemianach.

W skład Komisji wchodzi około 100 ekspertów w dziedzinie prawa konstytucyjnego i międzynarodowego. Należą do niej obecnie 62 państwa, oprócz europejskich także między innymi USA, Izrael, Szwajcaria i Korea Południowa. Polska jest członkiem Komisji Weneckiej od 1992 roku. Status obserwatora ma między innymi Stolica Apostolska, Argentyna, Japonia i Urugwaj.

Przewodniczącym Komisji jest Włoch Gianni Buquicchio, wybrany w grudniu 2019 r. na kolejną dwuletnią kadencję. Kieruje Komisją Wenecką od 10 lat.

Od 2016 r. honorową przewodniczącą Komisji Weneckiej jest była premier Hanna Suchocka.

Procedura prac nad opinią przewiduje wizytę kilku sprawozdawców tego gremium w kraju, którego dotyczy. Po tej wizycie i rozmowach z przedstawicielami różnych instytucji sprawozdawcy sporządzą, każdy osobno, komentarz do ustawy. Następnie komentarze te zostaną połączone przez sekretariat Komisji w całość i ponownie przedstawione sprawozdawcom, by wyrazili zgodę na zebranie ich indywidualnych uwag w takim kształcie. Tak powstaje projekt opinii, która jest wydawana.

To będzie kolejna wizyta delegacji Komisji Weneckiej w Polsce. Wcześniej jej przedstawiciele po rozmowach w Warszawie wydali między innymi opinie na temat nowelizacji ustaw o Trybunale Konstytucyjnym i o tzw. ustawie inwigilacyjnej.

Opinie Komisji Weneckiej nie są wiążące, gdyż organ ten ma charakter doradczy i jego zadaniem jest pomaganie państwom w rozwijaniu demokracji.