My uważamy, że Polacy mają swoją godność, Polacy mają swój język i mają swoją kulturę prawną - powiedział w piątek minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Szef MS odniósł się w taki sposób do pytania o list, który marszałek Senatu Tomasz Grodzki wysłał do Komisji Weneckiej, a który zawiera m.in. prośbę o opinię w sprawie nowelizacji ustaw sądowych.

List marszałka Senatu do Komisji Weneckiej został wysłany 30 grudnia. Zawiera prośbę o sformułowanie opinii w sprawie nowelizacji ustaw sądowych, czyli uchwalonych w grudniu 2019 roku w Sejmie zmian m.in. w Prawie o ustroju sądów powszechnych i w ustawie o Sądzie Najwyższym. W piątek Komisja potwierdziła, że otrzymała list Grodzkiego.

Ziobro pytany o tę inicjatywę Grodzkiego na antenie TVP Info, mówił, że "to jest takie proszenie się na kolanach - pozwólcie nam na to, abyśmy reformowali nasze sądownictwo, czy się zgadzacie na takie rozwiązania, a jeżeli nam Polakom nie wolno, to co nam wolno?". "My uważamy, że Polacy mają swoją godność, Polacy mają swój język i mają swoją kulturę prawną" - podkreślił.

W tym kontekście zwrócił także uwagę na fakt, że do Polski czasem przyjeżdżają przedstawiciele nauki niemieckiej i nas pouczają, że oni mają wyższą kulturę prawną. "Nie chcemy tego rodzaju doradców i tego rodzaju argumentów. My chcemy szanować Niemców i ich rozwiązania prawne" – zadeklarował i dodał, że "będę bronił Niemców, kiedy Komisja Europejska będzie atakowała ich system (…), ale domagamy się też - szanujcie nas". "My szanujemy was, wy szanujcie nas, to są nasze zasady, demokracja decyduje" – wskazał minister Ziobro.

Komisja Wenecka to skrótowa nazwa Europejskiej Komisji na rzecz Demokracji przez Prawo. Jest to organ doradczy Rady Europy do spraw prawa konstytucyjnego, powołany w 1990 r. w związku z upadkiem komunizmu w krajach Europy środkowo-wschodniej po to, by pomóc im w demokratycznych przemianach.

W skład KW wchodzi około stu ekspertów w dziedzinie prawa konstytucyjnego i międzynarodowego. Należą do niej obecnie 62 państwa, oprócz europejskich także m.in. USA, Izrael, Szwajcaria, Korea Południowa. Polska jest członkiem Komisji Weneckiej od 1992 roku. Status obserwatora mają m.in. Stolica Apostolska, Argentyna, Japonia i Urugwaj.

Opinie Komisji Weneckiej nie są wiążące, gdyż organ ten ma charakter doradczy i jego zadaniem jest pomaganie państwom w postępie demokracji.