Sędziowie i prawnicy solidarni z Pawłem Juszczyszynem - nie chcą brać udział w posiedzeniu niekonstytucyjnej Izby Dyscyplinarnej.

Dziś Izba Dyscyplinarna ma orzec w sprawie sędziego Pawła Juszczyszyna. Przed salą rozpraw zgromadzili się sędziowie i prawnicy, żeby wyrazić wsparcie dla olsztyńskiego sędziego. Zdaniem sędziów, skoro Sąd Najwyższy orzekł, że Izba Dyscyplinarna nie jest sądem, to nie może orzekać w sprawach dyscyplinarnych.

Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie Mikołaj Pietrzak podkreślił, że sędziowie nie mogą brać udziału w posiedzeniu izby i legitymizować postępowania niezgodnego z konstytucją.

- Samo to, że gremium trzyosobowe spotyka się w sali znajdującej się w budynku Sądu Najwyższego jeszcze nie oznacza, że są sędziami, bo musieliby zostać powołani do pełnienia tego zaszczytnego urzędu zgodnie z konstytucją – wyjaśnił sędzia Dariusz Mazur.