Sąd nie wstrzymał postanowienia prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawie list poparcia do nowej KRS.
Zablokowało ono wykonanie wyroku NSA nakazującego ich ujawnienie. Rzecznik praw obywatelskich zaskarżył to postanowienie i wniósł o wstrzymanie wykonania decyzji prezesa UODO. To właśnie w tej ostatniej sprawie wypowiedział się sąd, uznając, że przywołane argumenty nie potwierdzają ryzyka wystąpienia skutków, które byłyby nie do odwrócenia. Terminu w sprawie właściwej skargi nie wyznaczono.