Marcin Romanowski: Zorganizujemy pilotaż, w ramach którego powołamy koordynatorów ds. mediacji i sprawiedliwości naprawczej w zakładach karnych oraz aresztach śledczych
Od dwóch lat wzrasta liczba mediacji. W pierwszym półroczu 2019 r. było ich prawie 14 tys. Ubiegłoroczny wynik wynoszący 26 tys. zostanie pewnie poprawiony. Niestety liczba ta stanowi nadal niecały procent wszystkich spraw sądowych…
Na koniec trzeciego kwartału tego roku osiągnęliśmy wskaźnik na poziomie 1,2 proc. spraw skierowanych do mediacji (z tych, które w ogóle się do mediacji nadają). Unia Europejska ten pułap planuje osiągnąć w 2020 r. My mamy go już teraz. Podjęliśmy i ciągle podejmujemy wiele działań, które wpłynęły na ten wynik. Postawiliśmy przed sobą bardzo ambitne cele, które konsekwentnie realizujemy.