Rzecznik praw obywatelskich skierował do wojewódzkich sądów administracyjnych skargi na uchwały o przeciwdziałaniu ideologii LGBT w gminach: Istebna (woj. śląskie), Lipinki (woj. małopolskie), Klwów (woj. mazowieckie), Serniki (woj. lubelskie), Niebylec (woj. podkarpackie). Zapowiada, że to nie koniec. W ocenie Adama Bodnara są one sprzeczne z konstytucyjną zasadą legalizmu, zgodnie z którą organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.
Według Bodnara uchwały dyskryminują osoby nieheteronormatywne i transpłciowe, wykluczając je ze wspólnoty samorządowej. Ograniczają też bezprawnie prawa i wolności mieszkańców, m.in. prawo do życia prywatnego i rodzinnego, wolność wypowiedzi, prawo do nauki i wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Jak bowiem podkreśla rzecznik, takie ograniczenia mogą nastąpić tylko w ustawie.
RPO przypomina, że od początku sprzeciwia się działaniom nakierowanym na piętnowanie i wykluczanie osób z życia społecznego, opartych na uprzedzeniach i stereotypach. Jak podkreśla, wszyscy jesteśmy chronieni przed dyskryminacją, a więc każde nierówne traktowanie ze względu na cechy osobiste (m.in. orientację seksualną) wymaga odpowiedniej reakcji.
Rzecznik zapowiada kolejne skargi, w tym na uchwały organów jednostek samorządowych innych szczebli. Jak informuje, takie akty prawne obowiązują w ponad 50 gminach, powiatach oraz w niektórych województwach, a ich liczba wciąż rośnie.