statystyki

Spółki publiczne bardziej przejrzyste dla swoich inwestorów

autor: Michał Bogacz, Cyryl Szudra, Małgorzata Łamek-Bogacz, Anna Czornik, Magdalena Kordas10.12.2019, 11:25; Aktualizacja: 10.12.2019, 11:25
W myśl najnowszych przepisów muszą uzyskiwać zgodę rady nadzorczej na zawarcie istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi oraz informować o nich swoich akcjonariuszy. Ponadto do czerwca 2020 r. zobowiązane są opracować polityki wynagrodzeń i uwidocznić je na swojej stronie. Zaostrzono też zasady emisji papierów wartościowych.

W myśl najnowszych przepisów muszą uzyskiwać zgodę rady nadzorczej na zawarcie istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi oraz informować o nich swoich akcjonariuszy. Ponadto do czerwca 2020 r. zobowiązane są opracować polityki wynagrodzeń i uwidocznić je na swojej stronie. Zaostrzono też zasady emisji papierów wartościowych.źródło: ShutterStock

W myśl najnowszych przepisów muszą uzyskiwać zgodę rady nadzorczej na zawarcie istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi oraz informować o nich swoich akcjonariuszy. Ponadto do czerwca 2020 r. zobowiązane są opracować polityki wynagrodzeń i uwidocznić je na swojej stronie. Zaostrzono też zasady emisji papierów wartościowych.

Te i inne obowiązki wprowadziła ustawa z 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2217; dalej: u.o.p.).

Nowelizacja weszła w życie 30 listopada, zaledwie po 14 dniach od dnia ogłoszenia, tak więc ustawodawca dał spółkom publicznym niewiele czasu na wdrożenie nowych obowiązków. Przy czym zmiany są istotne nie tylko dla samych podmiotów, ale i dla ich akcjonariuszy – m.in. dlatego, że kluczowe informacje finansowe – np. o transakcjach z podmiotami powiązanymi czy o wynagrodzeniach osób zarządzających – mają się stać dla nich bardziej dostępne, poprawić ma się też przepływ informacji między nimi a spółką.

Nowela stanowi wdrożenie do polskich przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/828 z 17 maja 2017 r. zmieniającej dyrektywę 2007/36/WE w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania (Dz.Urz. UE L 132 s. 1; dalej: dyrektywa).

transakcje emitenta z podmiotami powiązanymi pod lupą

Nowela nakłada na spółki notowane na rynku regulowanym obowiązki w zakresie identyfikacji, zatwierdzenia i raportowania informacji o transakcjach zawieranych przez emitenta z podmiotami powiązanymi

Spółki zostały zobowiązane do wdrożenia rozwiązań umożliwiających m.in. identyfikację i raportowanie transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi. Ponadto wprowadzano konieczność zatwierdzania takich transakcji przez rady nadzorcze. Obowiązek dotyczy także informowania o transakcjach zawieranych przez podmioty zależne ww. spółek z podmiotami powiązanymi.

Nowy obowiązek obejmuje spółki, których co najmniej jedna akcja jest notowana na rynku regulowanym. Zmiany weszły w życie po krótkim 14-dniowym vacatio legis, co nie sprzyja prawidłowej implementacji nowych regulacji przez emitentów.

Jakie podmioty są powiązane

W praktyce katalog podmiotów powiązanych może być bardzo szeroki, ponieważ polska ustawa o ofercie publicznej odwołuje się w tym zakresie do Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (patrz: rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2008 z 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości, Dz.Urz. UE L 300 s. 1). Definicja podmiotu powiązanego znajduje się w MSR 24 „Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych”. Po dokładniejszej analizie definicji można dojść do wniosku, że krąg podmiotów powiązanych może być bardzo szeroki – mogą to być np. osoby fizyczne lub prawne, które mają udziały w danej spółce, a także np. dwie spółki powiązane przez osoby zasiadające w zarządach. W rezultacie transakcji, które potencjalnie podlegają pod nowe regulacje, w szczególności w przypadku rozbudowanych grup kapitałowych, może być całkiem sporo.


Pozostało 88% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Galerie

Polecane