Sprawy dotyczące własności intelektualnej będą trafiać wyłącznie do czterech specjalistycznych sądów w Polsce – wynika z projektu nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, który wczoraj przyjął rząd.
Projekt ten pierwotnie został zaakceptowany przez poprzednią Radę Ministrów już we wrześniu. Trafił nawet do Sejmu. Ten jednak nie zdążył się nim zająć. W ostatni wtorek, już bez ponownego prowadzenia prac legislacyjnych, ten sam projekt został przyjęty jeszcze raz. Zakłada on, że nowe zasady zaczną obowiązywać od 1 lipca 2020 r.
Główny cel nowelizacji to ustanowienie sądów wyspecjalizowanych w rozstrzyganiu spraw szeroko rozumianej własności intelektualnych. Mają się one zająć rozstrzyganiem sporów dotyczących praw autorskich, własności przemysłowej, jak również nieuczciwej konkurencji. W pierwszej instancji orzekać mają wydziały sądów okręgowych w czterech miastach: Gdańsku, Katowicach, Poznaniu i Warszawie, a w drugiej – wydziały dwóch sądów apelacyjnych: w Katowicach i w Warszawie. Przy czym spory dotyczące programów komputerowych, wynalazków, wzorów użytkowych, topografii układów scalonych, odmian roślin i tajemnic przedsiębiorstwa o charakterze technicznym mają być kierowane wyłącznie do jednego sądu – w Warszawie. Wynika to z ich skomplikowanego charakteru, a także chęci ujednolicenia orzecznictwa.