statystyki

Fałszywe zaświadczenia o składkach bank zgłosi do prokuratury

autor: Marcin Nagórek05.11.2019, 16:00; Aktualizacja: 05.11.2019, 16:03
W przypadku czytelnika kwestią otwartą pozostaje wymiar kary oraz ewentualne zastosowanie mechanizmu łagodzącego (warunkowe zawieszenie wykonania kary) w związku z regularnym spłacaniem kredytów.

W przypadku czytelnika kwestią otwartą pozostaje wymiar kary oraz ewentualne zastosowanie mechanizmu łagodzącego (warunkowe zawieszenie wykonania kary) w związku z regularnym spłacaniem kredytów.źródło: ShutterStock

Prowadzę jednoosobową firmę. Mam pewne problemy związane z zaciągnięciem kredytu bankowego. Złożyłem do wniosku kredytowego nieprawdziwe załączniki m.in. w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, a bank to zgłosił do prokuratury. Czy grozi mi sprawa karna albo wyrok?

W opisanych okolicznościach postępowanie karne wobec przedsiębiorcy wydaje się nieuniknione. Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych płatnik składek (np. osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą) jest obowiązany obliczać, potrącać z dochodów ubezpieczonych, rozliczać oraz opłacać należne składki za każdy miesiąc kalendarzowy. Z kolei w art. 70 ust. 1 prawa bankowego postanowiono, że bank uzależnia przyznanie kredytu od zdolności kredytowej kredytobiorcy. Przez zdolność kredytową rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie. Kredytobiorca jest obowiązany przedłożyć na żądanie banku dokumenty i informacje niezbędne do dokonania oceny tej zdolności. Niewątpliwie więc bank był umocowany do żądania od przedsiębiorcy m.in. dokumentacji dotyczącej opłacania składek z tytułu prowadzonej firmy.

W tej sytuacji działaniom przedsiębiorcy można przypisać cechy oszustwa finansowego. Czyn ten został opisany w art. 297 par. 1 kodeku karnego: „kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.


Pozostało 67% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Komentarze (1)

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Galerie

Polecane