Najbliższym osoby w stanie wegetatywnym nie przysługuje prawo do zadośćuczynienia za poniesioną krzywdę – stwierdził powiększony skład Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN.
Uchwała jest rewolucyjna. Korzystna dla ubezpieczycieli, ale już nie dla obywateli. W marcu zeszłego roku w trzech jednobrzmiących uchwałach powiększony skład Izby Cywilnej SN stwierdził, że najbliższym takie zadośćuczynienie może przysługiwać (patrz: grafika). W efekcie mamy sytuację, w której dwa różne składy „siódemkowe” Sądu Najwyższego mówią sądom powszechnym, jak mają orzekać. Tyle że oba mówią coś zupełnie innego.

Wstęp do galimatiasu