PiS złożył wnioski do Sądu Najwyższego w ramach protestów wyborczych; chodzi o dwa okręgi w wyborach do Senatu: nr 75 (Katowice) i nr 100 (Koszalin) - poinformowano PAP w poniedziałek w zespole prasowym SN. W protestach chodzi m.in. o oględziny kart i ponowne przeliczenie głosów.

Krzysztof Michałowski z zespołu prasowego SN powiedział PAP, iż w ramach protestów wnioskodawca złożył wnioski o oględziny kart wyborczych na rozprawie, porównanie kart wyborczych z protokołami poszczególnych komisji wyborczych, ponowne przeliczenie głosów na rozprawie oraz o umożliwienie wnioskodawcy wypowiedzenia się na rozprawie - w szczególności, co do kart do głosowania, które zostały zakwalifikowane jako głosy nieważne.

W okręgu nr 75 do Senatu, który obejmuje miasta Tychy i Mysłowice oraz powiat bieruńsko-lędziński, została wybrana wiceprezeska partii Wiosna Gabriela Morawska-Stanecka (KW SLD). Poparło ją 50,93 proc. głosujących. Jej kontrkandydat, senator minionej kadencji, Czesław Ryszka (PiS) otrzymał poparcie 49,07 proc. wyborców. Na Morawską-Stanecką głosowały 64 tys. 172 osoby, a na Ryszkę 61 tys. 823 wyborców.

Z kolei w okręgu nr 100 senacki mandat zdobył poseł PO Stanisław Gawłowski, startujący jednak z własnego komitetu. W okręgu obejmującym powiaty koszaliński, sławieński, szczecinecki i Koszalin, Gawłowski zdobył 44 tys. 956 głosów i uzyskał poparcie na poziomie 33,67 proc. O mandat senacki w okręgu nr 100 z Gawłowskim rywalizowało dwóch kandydatów. Krzysztof Nieckarz z PiS uzyskał 44 tys. 636 głosów (33,43 proc.). Drugim kontrkandydatem Gawłowskiego był lekarz Krzysztof Berezowski. Na niego zagłosowało 43 tys. 933 wyborców (32,90 proc.).

Sąd Najwyższy rozpatruje wniesione protesty w składzie trzech sędziów nowo utworzonej Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN, w postępowaniu nieprocesowym i wydaje opinię w formie postanowienia w sprawie protestu. Po rozpoznaniu wszystkich protestów - na podstawie sprawozdania z wyborów przedstawionego przez PKW oraz opinii ws. protestów - SN rozstrzyga o ważności wyborów. Rozstrzygnięcie ma formę uchwały podjętej w składzie całej Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, nie później niż w 90 dniu po dniu wyborów.

Rzecznik prasowy SN sędzia Michał Laskowski powiedział dziennikarzom, że SN zwrócił się już do Państwowej Komisji Wyborczej i okręgowych komisji w Koszalinie i Katowicach o wyjaśnienia i materiały w tej sprawie. Dodał, że sąd zwrócił się także do Prokuratora Generalnego. Zgodnie z Kodeksem wyborczym uczestnikami postępowania ws. protestu są: wnoszący protest, przewodniczący właściwej komisji wyborczej albo jego zastępca i Prokurator Generalny.

Sędzia Laskowski ocenił także, iż w przypadku wyborów do Senatu dwa kwestionowane mandaty mają "kapitalne znaczenie dla większości".

"Sąd Najwyższy zwrócił się do okręgowej komisji wyborczej celem zajęcia stanowiska w tej sprawie. Dostaliśmy to faksem, na dniach pewnie spłynie oryginał i będziemy mieć pięć dni na zajęcie takiego stanowiska" – potwierdził PAP w poniedziałek komisarz wyborczy w Koszalinie sędzia Marcin Myszka.

Oba protesty wpłynęły do Sądu Najwyższego w piątek. Jak przekazał PAP zespół prasowy SN w uzasadnieniu protestów wskazano, że "wyniki wyborów do Senatu RP niemal po połowie dzielą Izbę Wyższą Parlamentu RP pomiędzy partię aktualnie sprawującą władzę a opozycję". "W tym stanie rzeczy, w słusznie rozumianym interesie społecznym, jest podjęcie dodatkowych działań weryfikujących poprawność ustalenia wyników głosowania na Senatora w okręgach wyborczych nr 100 i 75, gdzie o wyborze zadecydowała tak niewielka różnica głosów" - uzasadniono w tych protestach.

Michałowski poinformował, iż w obu protestach podniesiono ten sam zarzut naruszenia przepisów Kodeksu wyborczego (art. 227) polegający na niewłaściwym zakwalifikowaniu głosów, jako nieważne, podczas gdy głosy te powinny zostać uznane za ważne.

"Pełnomocnik wyborczy wnosi o uznanie, że zarzuty podniesione w protestach są zasadne i przedstawione naruszenia miały wpływ na ważność wyborów" - dodał Michałowski. Jak wskazał, w protestach wskazano na niewielką różnicę głosów między zwycięskim kandydatem, który uzyskał mandat senatora, a kolejnym kandydatem.

Jak przypomniał zespół prasowy SN, w okręgu senackim nr 100 różnica wyniosła 320 głosów przy ponad 136 tys. wszystkich oddanych głosów, a w okręgu nr 75 różnica między kandydatami wyniosła 2349 głosów na ponad 129 tys. oddanych głosów. "Pełnomocnik wyborczy zwrócił też uwagę na liczbę głosów nieważnych w obu okręgach - i tak w okręgu nr 100 głosów nieważnych było 3 tys. 344, a w okręgu nr 75 liczba głosów nieważnych wyniosła 3 tys. 749" - zaznaczył Michałowski.

W związku z tym - jak przekazał Michałowski - zdaniem wnoszącego protest z powyższego wynika, że ustalenie, iż część głosów zostało nieprawidłowo uznanych za nieważne, zaś w rzeczywistości powinny być one uznane jako głosy poparcia dla kandydata KW Prawo i Sprawiedliwość decyduje o tym, że najwięcej głosów uzyskał kandydat KW PiS.

Michałowski dodał, że w uzasadnieniach protestów zwrócono także uwagę na liczbę głosów nieważnych z powodu postawienia znaku "X" obok nazwiska dwóch kandydatów. "Pełnomocnik wyborczy zauważa, że wiadomym jest, iż potencjalnie powyższa przyczyna nieważności głosu jest najczęstszym i najprostszym sposobem ewentualnych naruszeń w kwalifikowaniu głosów jako ważnych lub nieważnych" - przekazał.

Z informacji zespołu prasowego SN wynika, iż w ocenie pełnomocnika wyborczego różnica w liczbie głosów w tych okręgach jest na tyle znikoma, iż może uchodzić za pewien margines błędu, czy to w kwalifikowaniu głosów jako ważnych lub nieważnych, czy też błędów pisarskich w protokole, jak również zwykłych omyłek rachunkowych.

Dotychczas do SN wpłynęło 30 protestów wyborczych. Ostatnim dniem, w którym można wnosić protesty wyborcze jest wtorek, 22 października.