Kopia umowy o udziale w wycieczce i określenie wysokości roszczenia, to niektóre elementy wniosku podróżnego do ubezpieczyciela w wypadku upadłości biura podróży - informuje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na swoim profilu na Twitterze.

W środę biuro podróży Neckermann Polska poinformowało, że w najbliższych dniach zarząd spółki złoży do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy wniosek o ogłoszenie upadłości Neckermann Polska. Biuro złożyło też marszałkowi województwa mazowieckiego oświadczenie o niewypłacalności, co oznacza, że nie jest w stanie wywiązać się z umów zawartych z podróżnymi. Marszałek województwa natychmiast wydał dyspozycję uruchomienia gwarancji ubezpieczeniowych biura. Według szacunków, za granicą jest ok. 3,6 tys. turystów z tego biura.

Marszałek województwa mazowieckiego rozpoczął już procedurę mającą na celu uruchomienie zabezpieczenia finansowego spółki w postaci dwóch umów gwarancji ubezpieczeniowych. Jest też w kontakcie z gwarantem – firmą Allianz Partners.

Jak podał UOKiK, wniosek skierowany do ubezpieczyciela powinien zawierać: imię i nazwisko oraz adres do korespondencji poszkodowanego podróżnego, kopię umowy o udziale w imprezie, kopię dowodów wpłat za imprezę oraz udokumentowanie innych kosztów poniesionych podczas imprezy związanych z niewypłacalnością, oświadczenie stwierdzające niewykonanie umowy przez biuro podróży i określenie wysokości roszczenia oraz numer rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot środków.

Według informacji polskiego oddziału Europejskiego Centrum Konsumenckiego, konsumenci przebywający za granicą powinni skontaktować się z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego, która może zorganizować podróż do Polski.

Klienci biura mogą zgłaszać swoje roszczenia się do WP P&C S.A. Oddział w Polsce (Allianz Partners).

Dla osób przebywających za granicą została uruchomiona infolinia: +48 22 522 29 00. Klienci, którzy dokonali pełnej wpłaty lub przedpłaty za wyjazd powinni skontaktować się z firmą ubezpieczeniową (WP P&C S.A. Oddział w Polsce Allianz Partners): telefon +48225631100; e-mail: nm.odwolanie@allianz.com.

W środę spółka Neckermann Polska zapowiedziała także, że zawiesza wszelką działalność operacyjną związaną ze sprzedażą w Polsce produktów turystycznych.

Jak wskazało biuro, bezpośrednim powodem takiej decyzji było ogłoszenie 23 września 2019 r. upadłości przez Thomas Cook PLC, a w konsekwencji także ogłoszenie w dniu 25 września 2019 r. upadłości spółki Thomas Cook GMBH, właściciela 100 procent udziałów w Neckermann Polska. Thomas Cook to największe, a zarazem najstarsze biuro podróży na świecie, w którego biurach pracuje 22 tys. osób, z czego 9 tys. w rodzimej Wielkiej Brytanii. Działająca w 16 krajach świata firma obsługiwała 19 mln turystów rocznie.