Dofinansowanie dla placówki nie może być uwarunkowane obniżeniem opłaty wnoszonej przez rodziców.
Taką nieprawidłowość stwierdziło Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) w Krakowie w odniesieniu do uchwał rad gmin Kłaj i Niepołomice. Obydwa samorządy zdecydowały się przyznawać dofinansowanie na dzieci, których rodzice korzystają z usług świadczonych przez prywatne żłobki i kluby dziecięce, działające na ich terenie. W takich przypadkach, zgodnie z art. 60 ust. 2 ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 409 ze zm.) konieczne jest podjęcie uchwały przez radnych gminy. Powinny w niej zostać określone: wysokość, zasady ustalania oraz rozliczania dotacji celowej, a także kategorie dzieci, które zostaną objęte dofinansowaniem.
Jednak w ocenie RIO jeden z zapisów, który znalazł się we wspomnianych uchwałach, był niezgodny z prawem. Radni gminy Kłaj postanowili bowiem, że opłata miesięczna, jaką ponoszą rodzice za pobyt ich dziecka w placówce, powinna być pomniejszona o dotację wynoszącą 200 zł. Z kolei w uchwale radnych Niepołomic znalazło się sformułowanie mówiące o tym, że należność opiekunów powinna być obniżona o kwotę równą 75 proc. przyznanego dofinansowania (również w wysokości 200 zł). Zdaniem organu kontroli, rady wykroczyły poza zakres upoważnienia do wydania uchwały wynikające z art. 60 ust. 2 ustawy żłobkowej, a jako organy władzy publicznej powinny działać na podstawie i w granicach prawa. Tymczasem wymóg obniżenia opłaty nie mieści się w zakresie zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej.

orzecznictwo

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z 24 lipca 2019 r., nr KI-411/188/19, oraz z 12 czerwca 2019 r., nr KI-411/154/19. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia