Projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. z 2018 r. poz. 966 wraz ze zmianami) przewiduje dodatkową premię dla spółdzielni, wspólnot, TBS-ów lub gmin, które zamierzają ocieplić budynek i wziąć na ten cel kredyt wspierany przez Fundusz Termomodernizacji i Remontów.
Gdy będą tylko ocieplać, dostaną premię na spłatę kredytu w wysokości 16 proc. kosztów inwestycji, zaś gdy wraz z dociepleniem zainstalują na dachu lub ścianie panele fotowoltaiczne o maksymalnej mocy co najmniej 6 kW premia wyniesie 21 proc. kosztów termomodernizacji i zakupu oraz instalacji paneli. Ustawodawca wymienia też turbiny wiatrowe i rozwiązania hybrydowe, ale wiatraki w związku z potrzebnym terenem do ich postawienia zapewne nie będą realizowane.
Z takiego wsparcia mogą też skorzystać osoby fizyczne, gdy w swoim domu jednorodzinnym przy okazji ocieplenia zamontują mikroinstalację OZE o mocy maksymalnej co najmniej 1 kW. We wszystkim przypadkach warunkiem jest zaciągnięcie kredytu udzielanego przez banki współpracujące z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który musi stanowić co najmniej 50 proc. kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Warunkiem uzyskania premii jest też audyt energetyczny, w którym wskazane będą optymalne rozwiązania techniczne i ekonomiczne, wpływające na efektywność ocieplenia budynku pod względem kosztów i przewidywanych oszczędności energetycznych i finansowych.
„Warto zauważyć, że racjonalnie postępujący inwestor, planując np. prace termomodernizacyjne, powinien połączyć je z innego rodzaju pracami budowlanymi w celu minimalizacji kosztów i uciążliwości dla mieszkańców. Z tego względu można połączyć inwestycję termomodernizacyjną z jednoczesnym montażem mikroinstalacji OZE, które pozwalają na oszczędność energii elektrycznej” – wskazuje w uzasadnieniu najnowszej wersji projektu jego autor, resort inwestycji i rozwoju.
Ponadto gminom ma przysługiwać dodatkowa premia pokrywająca 50 proc. kosztów wzmocnienia w blokach z wielkiej płyty połączeń między warstwami fakturową a konstrukcyjną w płytach wielowarstwowych za pomocą metalowych kotew. Refundowane premią koszty miałyby objąć sporządzenie dokumentacji technicznej i zakup oraz montaż kotew. Dodatkowa premia byłaby przekazywana wraz z premią termomodernizacyjną po zakończeniu prac. „Co oznacza, że będzie przekazywana do banku kredytującego wraz z premią termomodernizacyjną, na spłatę części kredytu zaciągniętego na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego” – czytamy.
Brakuje dokładnych danych dotyczących liczby budynków z wielkiej płyty, w tym wybudowanych w technologii wymagającej wzmocnienia warstwy fakturowej. Na bazie danych z okresu PRL, przyjmuje się, że tych ostatnich jest ok. 50 tys. Z kolei na podstawie danych GUS można szacować, że na termomodernizację czeka jeszcze ok. 24 tys. bloków z wielkiej płyty. W 2018 r. przyznano 1981 premii o łącznej wartości 111 mln zł, a termomodernizacja lub remonty objęły budynki, w których znajduje się 48 tys. mieszkań.
Etap legislacyjny
Przed przyjęciem przez rząd