Nie wolno wydłużać kadencji organu spółdzielni mieszkaniowej w czasie jej trwania. To niemoralne – uznał Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie.
Na sądowe rozstrzygnięcie tej sprawy (choć mówimy na razie o wyroku nieprawomocnym) czekało wielu spółdzielców w całej Polsce. Na wokandę bowiem trafił najgłośniejszy w ostatnich latach przypadek spółdzielczych sporów między zwykłymi obywatelami a kierownictwem. A sam wyrok, zdaniem wielu spółdzielców, śmiało będzie można przełożyć na sytuację w innych kooperatywach.

Próba przejęcia władzy