Reklama

Główne źródła dochodu senatora

Każdy senator otrzymuje comiesięczną dietę parlamentarną. Stanowi ona rekompensatę za wydatki związane z wykonywaniem mandatu. Deputowani zawodowi, tj. nieaktywni zawodowo ani gospodarczo, są uprawnieni dodatkowo do otrzymywania uposażenia. Ma ono pozwolić senatorowi na poświęcenie się obowiązkom parlamentarzysty bez konieczności podejmowania innej działalności zarobkowej.

Ile wynosi uposażenie i dieta poselska

Wysokość podstawowego uposażenia wynosi około 8 tys. brutto Natomiast dieta parlamentarna (25% uposażenia) to kwota przekraczająca 2 tys. brutto.

Dodatki funkcyjne

Dieta oraz uposażenie to podstawowe, ale nie jedynie źródła dochodów senatorów. Budżet niektórych z nich zasilają bowiem także dodatki funkcyjne. Za stanowisko przewodniczącego komisji senator otrzymuje dodatkowe 20 proc. wynagrodzenia. Za pełnienie funkcji wiceprzewodniczącego dostaje natomiast 15 proc. pensji, a za przewodniczącego podkomisji stałej - 10 proc.

Ryczałt na prowadzenie biur senatorskich

Comiesięczny ryczałt na prowadzenie biur senatorskich wynosi około 11 tysięcy. Pieniądze te powinny być przeznaczone na pokrycie wszystkie wydatki związane z utrzymaniem biura takie jak m.in. wynagrodzenie pracowników biura, ekspertyzy i opinie oraz tłumaczenia czy czynsz oraz inne opłaty związane z najmem lokalu, w którym znajduje się biuro.