We wtorek do Kancelarii Sejmu wpłynęło pisemne uzasadnienie wyroku NSA, dot. udostępnienia informacji o sędziach popierających kandydatów do KRS; trafiło ono do służb prawnych kancelarii - poinformował PAP dyrektor CIS Andrzej Grzegrzółka.

Chodzi o pisemne uzasadnienie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z końca czerwca. Sąd ten orzekł wtedy, że Kancelaria Sejmu powinna udostępnić wykazy nazwisk sędziów popierających kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa złożone w ramach procedury wyboru 15 sędziów-członków Rady przez Sejm. Tym samym NSA oddalił wówczas skargę kasacyjną szefa Kancelarii Sejmu w tej sprawie od zapadłego w sierpniu 2018 r. wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Po wyroku NSA dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu mówił, że kancelaria oczekuje na pisemne uzasadnienie tego orzeczenia, które będzie punktem wyjścia do analizy nad sposobem jego wykonania. Zapewniał przy tym, że zawarte w wyroku wskazania będą zrealizowane. Jeszcze w piątek szef CIS zaznaczał, że do podjęcia dalszych kroków - ws. ujawnienia list poparcia kandydatów do KRS - kluczowe jest opublikowanie przez NSA uzasadnienia orzeczenia w tej sprawie.

"Pisemne uzasadnienie wyroku NSA, dot. udostępnienia informacji publicznej o sędziach popierających kandydatów do KRS, zostało we wtorek doręczone do Sejmu i trafiło do służb prawnych Kancelarii. Przedstawiciele Kancelarii Sejmu będą kontaktować się z posłanką-wnioskodawcą w sprawie realizacji wniosku" - powiedział we wtorek PAP Grzegrzółka.

Skargę w tej sprawie złożyła posłanka obecnie PO-KO Kamila Gasiuk-Pihowicz, której Kancelaria Sejmu odmówiła udostępnienia załączników do zgłoszeń kandydatów na członków KRS, zawierających wykaz obywateli oraz sędziów popierających te zgłoszenia. WSA uchylił decyzję szefa Kancelarii Sejmu, a Kancelaria odwołała się wówczas do NSA.

W uzasadnieniu orzeczenia NSA sędzia Wojciech Jakimowicz podkreślił, że pozostaje w mocy ocena, że informacja zawarta w załącznikach obejmujących wykazy sędziów popierających kandydatury członków do KRS jest informacją publiczną. Jak powiedział sąd pierwszej instancji, nie ma tu zastosowania wyłączenie, zatem informacja ta podlega udostępnieniu".

Kancelaria Sejmu powoływała się na zapis ustawy o KRS mówiący, że zgłoszenia od sędziów - kandydatów do Rady - "Marszałek Sejmu niezwłocznie przekazuje posłom i podaje do publicznej wiadomości, z wyłączeniem załączników", czyli dołączonych do nich list poparcia. W pisemnym uzasadnieniu wyroku NSA zaznaczył, że przepis ten nie odnosi się do zasad dostępu do informacji, tylko reguluje tryb postępowania Marszałka Sejmu w związku z dokonanymi zgłoszeniami kandydatów.

W związku z tym NSA potwierdził, że "udostępnienie wykazu sędziów popierających zgłoszenia kandydatów do KRS powinno nastąpić po uprzedniej anonimizacji numeru ewidencyjnego PESEL sędziego, który nie jest związany z pełnioną funkcją publiczną, a zatem nie powinien podlegać udostępnieniu".

Po wyroku NSA Kamila Gasiuk-Pihowicz podkreśliła w rozmowie z PAP, że oczekuje teraz na "natychmiastową publikację list poparcia przez marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego i szefa Kancelarii Sejmu". Jak dodała ewentualne dalsze kroki prawne z jej strony w tej sprawie, "będą uzależnione od tego, czy nadal będą (oni - PAP) uciekali od wykonania niekorzystnego wyroku, czy uszanują wreszcie prawo".

We wtorek posłowie PO-KO poinformowali, że składają wniosek o oficjalne ponaglenie szefa Kancelarii Sejmu w sprawie wykonania wyroku NSA. "Dodatkowo, żeby jeszcze bardziej ułatwić i przyspieszyć działanie Kancelarii Sejmu składamy także do sądu wniosek o oficjalne stwierdzenie prawomocności wyroku WSA z sierpnia 2018 roku" - dodała Gasiuk-Pihowicz.

Wybór 15 członków-sędziów KRS, na wspólną czteroletnią kadencję przez Sejm, dokonany został w marcu ub.r. zgodnie z nowelizacją ustawy o KRS, która weszła w życie w połowie stycznia 2018 r. - wcześniej wybierały ich środowiska sędziowskie. Podmiotami uprawnionymi do zgłoszenia propozycji kandydatów do KRS były grupy 25 sędziów oraz grupy co najmniej dwóch tysięcy obywateli. Wpłynęło 18 kandydatur.

Do Kancelarii Sejmu składane były wnioski m.in. polityków i organizacji społecznych o informacje o imionach, nazwiskach i miejscach orzekania sędziów, którzy poparli zgłoszenia kandydatów do KRS. Szef Kancelarii Sejmu odmawiał udostępnienia tych informacji wszystkim, którzy się o nie ubiegali.

WSA już kilkukrotnie orzekał w podobnych sprawach. We wszystkich przypadkach sąd ten uchylił decyzję Kancelarii Sejmu o odmowie udostępnienia list poparcia kandydatów do KRS. Orzeczenia te były nieprawomocne. Wyrok NSA z 28 czerwca br. był pierwszym prawomocnym orzeczeniem w tej sprawie.