Wiele spółek Skarbu Państwa musi ujawniać pensje i premie pracowników. Nie wszystkich jednak, a tylko tych, których można uznać za osoby wykonujące funkcje publiczne.
Pod koniec 2018 r. zabiegająca o jak największą jawność życia publicznego Sieć Obywatelska Watchdog Polska dowiedziała się o wypłacaniu w spółkach Skarbu Państwa uznaniowych nagród związanych ze 100-leciem odzyskania niepodległości przez Polskę. Postanowiła zweryfikować te informacje, dlatego wystąpiła do 29 firm wpisanych do wykazu spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa. Wnioski skierowano m.in. do Jastrzębskiej Spółki Węglowej, Poczty Polskiej, Polskiej Grupy Zbrojeniowej, KGHM Polskiej Miedzi czy Grupy Azoty.
– W spółkach Skarbu Państwa można zatrudniać pracowników w zasadzie w dowolny sposób. Powszechnie wiadomo, że pracują w nich często osoby powiązane z rządzącą opcją polityczną. Tym bardziej wydaje nam się, że transparentność ich wynagrodzeń i przyznawanych premii jest kluczowa dla sprawowania społecznej kontroli – mówi Szymon Osowski, prezes Sieci.