W organizacjach pozarządowych prawnicy są na wagę złota, bo bez ich wsparcia często nie mogłyby działać. Dla młodych adeptów prawa to z kolei miejsce, gdzie mogą zdobywać doświadczenie.
Karolina Kuszlewicz / DGP
Poznajmy osoby, które dzięki współpracy z NGO-sami uczestniczyły w sprawach, którymi żyje cały kraj.
Karolina Kuszlewicz
To zwyciężczyni naszego rankingu Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2017. Od zeszłego roku pełni funkcję rzeczniczki ds. ochrony zwierząt, należy do Stowarzyszenia Prawnicy na rzecz Zwierząt. To ona jako pierwsza zwróciła uwagę na konsekwencje zmiany ustawy o ochronie zwierząt, która otwierała drogę do transportu ryb bez wody. Dzięki jej uporowi i umiejętnościom doszło do przełomowego orzeczenia Sądu Najwyższego w sprawie dobrostanu ryb (wyrok z 13 grudnia 2016 r., sygn. akt II KK 281/16). SN uznał, że sprzedawanie żywych karpi w foliowych workach bez wody jest formą znęcania się nad nimi, za co może grozić nawet kara pozbawienia wolności.
Z organizacjami zajmującymi się ochroną praw zwierząt współpracuje pro bono, ale ze swojej pasji potrafiła uczynić źródło utrzymania. Jej kancelaria specjalizuje się w sprawach dotyczących szeroko pojętej ekologii i zrównoważonego rozwoju.
Ukończyła WPiA Uczelni Łazarskiego w 2009 r. Jest członkinią Komisji Legislacyjnej i Zespołu ds. Kobiet przy NRA.
Anna Mazurczak
Kolejna z wschodzących gwiazd prawa, finalistka naszego zeszłorocznego rankingu. Adwokatka prowadząca własną kancelarię i członkini zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego. W latach 2012–2018 pracowała w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, gdzie rozpoznawała skargi na dyskryminację ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową. Reprezentowała rzecznika w postępowaniach sądowych dotyczących ochrony praw człowieka osób LGBT, m.in. przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie zakończonej precedensowym rozstrzygnięciem umożliwiającym wskazanie w polskim akcie urodzenia dwóch matek, a także w sprawie ustalenia treści aktu urodzenia dziecka urodzonego przez transpłciowego mężczyznę.
Absolwentka WPiA Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest członkinią Izby Adwokackiej w Warszawie, wiceprzewodniczącą Sekcji Praw przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie i członkinią Komisji Praw Człowieka przy NRA. Należy również do Zespołu Pomocy Prawnej Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, jest wolontariuszką stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza.
Paweł Knut
Wspólnie z Anną Mazurczak prowadzi kancelarię specjalizującą się w ochronie praw osób LGBT. Adwokat, od 2011 r. członek zespołu Stowarzyszenia Kampania Przeciw Homofobii (od 2016 r. członek zarządu). Występował m.in. jako pełnomocnik w sprawie drukarza z Łodzi zakończonej precedensowym rozstrzygnięciem Sądu Najwyższego, w którym po raz pierwszy potwierdzono zakaz dyskryminacji ze względu na orientację seksualną w dostępie do usług. Był też pełnomocnikiem w sprawie Jakuba Lendziona przeciwko jednej z warszawskich szkół publicznych, w której wydano pierwsze orzeczenie stwierdzające odpowiedzialność placówki edukacyjnej za naruszenie dóbr osobistych ucznia spotykającego się z homofobią. Jest też koordynatorem Koalicji na Rzecz Związków Partnerskich i Równości Małżeńskiej – programu postępowań precedensowych, w którym pięć par tej samej płci ubiega się o umożliwienie sformalizowania związku w Polsce.
Jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie, Sekcji Praw Człowieka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, a także Komisji Ekspertów Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur w Biurze RPO. Doktorant i wykładowca na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego.
Marcin Szwed
Kolejna z „wschodzących gwiazd prawa”, wyróżniony w naszym zeszłorocznym rankingu. Członek zespołu zajmującego się postępowaniami precedensowymi w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Wyrasta na ważnego specjalistę ochrony praw człowieka. Przyłożył już rękę do kilku głośnych wygranych przed trybunałem w Strasburgu. Współtworzył pisma i strategię procesową m.in. w sprawie ekshumacji smoleńskich oraz umieszczania osoby ubezwłasnowolnionej w domu pomocy społecznej bez jej zgody (sprawa Kędzior przeciwko Polsce). W obu przypadkach orzeczono naruszenie konwencji. Reprezentuje przed ETPC byłego więźnia, którego osadzono w ośrodku w Gostyninie. Przyczynił się do rozwoju standardów wolności zgromadzeń, kwestionując zakaz organizacji kontrmiesięcznic smoleńskich.
Absolwent prawa na Uniwersytecie Warszawskim, Centrum Prawa Amerykańskiego zorganizowanego przez WPiA UW we współpracy z University of Florida Levin College of Law oraz studiów LLM w zakresie prawa konstytucyjnego porównawczego na Central European University w Budapeszcie. Obronił z wyróżnieniem doktorat na temat przymusowego umieszczenia osób w zakładach psychiatrycznych.
Bolesław Matuszewski
Ekspert w zakresie postępowań środowiskowych oraz ochrony powietrza. Zawód adwokata wykonuje od 2012 r., od tego roku współpracuje z Fundacją ClientEarth Prawnicy dla Ziemi, od 2015 r. jako partner kancelarii BMG Adwokaci. Wśród jego sukcesów prawnych na uwagę zasługują nowatorskie sprawy z obszaru ochrony środowiska – postępowania o opłaty miejscowe w miejscowościach turystycznych, które nie dotrzymywały norm czystego powietrza (wygrał z Wisłą i Zakopanem). Jest także współautorem pionierskiego raportu o jakości powietrza w miejscowościach turystycznych, który skierował uwagę na ten problem w całej Polsce. Ponadto wniósł istotny wkład w znowelizowaną treść art. 96 prawa ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 452) oraz uchwały antysmogowej dla Krakowa, która stała się pierwowzorem dla wielu innych takich dokumentów w Polsce.
W 2008 r. uzyskał dyplom summa cum laude po studiach na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi też wykłady z prawa amerykańskiego i anglosaskiej terminologii prawniczej na studiach podyplomowych na UW.
Agnieszka Warso -Buchanan
Radca prawny, specjalistka od spraw powietrznych w Europie Środkowej. W Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi odpowiada za skargi sądowo-administracyjne (i późniejsze wygrane), wytoczone przeciw władzom Czech, Słowacji, Węgier oraz Bułgarii za nierealizowanie Planów Ochrony Powietrza. Wśród jej największych osiągnięć jest wdrożenie w ClientEarth projektu „Czyste powietrze w Europie Środkowo-Wschodniej” i jednoczesne prowadzenie w całym regionie blisko 10 spraw o charakterze litygacji strategicznej (służy ona wykazaniu wad systemowych w określonym obszarze prawa i doprowadzeniu do zmiany przepisów). Kilka z nich zwieńczonych zostało sukcesem: m.in. udało się wygrać w Czechach (w odniesieniu do Planów Ochrony Powietrza w Pradze i Brnie) oraz na Słowacji (w odniesieniu do POP dla Bratysławy). Dziś tamtejsze władze pracują nad zmianą regulacji.
Jest też prawniczką aktywistką. Była zaangażowana w kampanię zbierania podpisów pod skargą do Komisji Europejskiej w sprawie przekroczeń w Polsce docelowych poziomów benzoalfapirenu, a także wprowadzenia do debaty publicznej tematu szkodliwego wpływu spalania węgla na życie i zdrowie ludzi.
Jest absolwentką WPiA Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła aplikację sądową i zdała egzamin sędziowski, przez kilka lat pracowała w warszawskich sądach. Studiowała też prawo ochrony środowiska na Queen Mary University of London (LLM) i współpracowała z prawnikami z renomowanych kancelarii w Londynie, m.in. Brick Court Chambers.
Anna Mazurczak / DGP
Paweł Knut / DGP
Marcin Szwed / DGP
Bolesław Matuszewski / DGP
Agnieszka Warso -Buchana / DGP