Data wyborów parlamentarnych 2019 nie jest jeszcze znana, choć przepisy pozwalają ją przewidywać - o czym w tekście. A co na pewno wiemy o wyborach parlamentarnych 2019?

Co ile lat odbywają się wybory parlamentarne

Wybory parlamentarne odbywają co cztery lata. Dokładna data wyborów parlamentarnych musi zostać wyznaczona przez prezydenta najpóźniej na 90 dni przed końcem kadencji sejmu.

Ilu posłów i senatorów wybieramy?

W trakcie wyborów parlamentarnych wybieramy 460 posłów oraz 100 senatorów, tj. swoich przedstawicieli do Sejmu i Senatu.

Kiedy wybory parlamentarne w 2019?

Obecna VII kadencja rozpoczęła się 12 listopada 2015 roku. Oznacza to, że termin wyborów parlamentarnych 2019 powinien przypadać między 12 października a 12 listopada.

Ponadto głosowanie powinno zostać przeprowadzone w dzień wolny od pracy, więc wyborów można się ich spodziewać 13, 20, 27 października, 3 lub 10 listopada.

13 października to najwcześniejszy możliwy termin jesiennych wyborów parlamentarnych, może być dniem wyborów, ale jest za wcześnie na przesądzanie daty – powiedziała Beata Szydło w Polskim Radiu.

Kiedy wybory przedterminowe

Wyjątek od zasady wyznaczenia wyborów parlamentarnych przez prezydenta na 90 dni przed końcem kadencji sejmu stanowią jedynie wybory przedterminowe, zarządzane w szczególnych przypadkach:

•skrócenia kadencji sejmu przez sam sejm (uchwałą podjętą większością co najmniej 2/3 głosów ustawowej liczby posłów) lub prezydenta RP

•przedłużenia kadencji sejmu w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego.