Deweloperzy realizujący inwestycje na podstawie spec ustawy mieszkaniowej nie będą musieli przedstawiać zaświadczeń o dostępie mieszkańców do przedszkoli, a jedynie do szkół podstawowych.
W środę sejmowe komisje infrastruktury i samorządu terytorialnego rozpatrzyły poprawki senatorów do nowelizacji ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw. W ramach parlamentarnych prac nad projektem zaproponowano zmiany m.in. w ustawie o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1496). Początkowo posłowie chcieli ulżyć deweloperom wznoszącym bloki mieszkalne na podstawie specustawy i zaproponowali usunięcie wymogów dotyczących dostępu do placówek oświatowych.
Obecnie wnioskując o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej, deweloper powinien przedstawić zaświadczenie od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta potwierdzające dostęp do szkoły podstawowej i przedszkola. Powinny się one znajdować – w zależności od wielkości miasta – w odległości do 3 tys. m od planowanej inwestycji i być w stanie przyjąć nowych uczniów w liczbie nie mniejszej niż 7 proc. przewidywanej liczby mieszkańców oraz zapewnić wychowanie przedszkolne dzieciom w liczbie nie mniejszej niż 3,5 proc. planowanej liczby lokatorów inwestycji.
Senatorowie zaproponowali jednak, by utrzymać wymóg dostępu do szkół podstawowych i zwolnić deweloperów jedynie z obowiązku przedstawiania zaświadczenia potwierdzającego dostęp do przedszkola. „Gmina zapewnia wychowanie przedszkolne na terenie całej gminy, a w przypadku większej liczby kandydatów do przedszkola niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, przy rekrutacji bierze pod uwagę przede wszystkim kryteria socjalne, a nie lokalizacyjne. W związku z tym gminy nie miałyby podstaw do wydania zaświadczenia zapewniającego wychowanie przedszkolne dzieciom, wskazanego w art. 17 ust. 3 ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących” – czytamy w uchwale Senatu z 28 maja.
W środę na takie rozwiązanie przystali posłowie obu komisji i teraz poprawki zostaną poddane głosowaniu całej izby, prawdopodobnie dziś wieczorem. Posłowie komisji przyjęli także pozostałe poprawki senatorów do nowelizacji, m.in. zmianę w ustawie uwłaszczeniowej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 916) zapewniającą możliwość skorzystania z najbardziej preferencyjnych bonifikat w opłacie jednorazowej bez względu na datę otrzymania zaświadczenia z gminy.
Etap legislacyjny
Przed rozpatrzeniem poprawek Senatu przez Sejm