W poniedziałek minie 25 lat od uchwalenia ustawy o zamówieniach publicznych, pierwszych przepisów regulujących zasady wydatkowania pieniędzy przez administrację publiczną.
Jak zmieniał się rynek zamówień publicznych przez te ćwierć wieku, jakie wyzwania stoją przed nim w najbliższej przyszłości – to pytania, na które będą szukać odpowiedzi uczestnicy konferencji „Przeszłość dla przyszłości. Dwadzieścia pięć lat polskich zamówień publicznych”.
– Na pewno nie były to lata zmarnowane. Udało się wprowadzić i trwale wmontować w struktury państwa system zamówień odpowiadający wymogom i normom europejskim, powołać dobrze funkcjonujące instytucje (np. Krajową Izbę Odwoławczą), wykreować znaczące grono wysokiej klasy specjalistów. A co najważniejsze – stworzyć jeden z największych w Europie, dynamicznych rynków zamówień publicznych, którego wartość od kilku lat oscyluje w okolicy 150 mld. zł. Porównując rok 1994 z 2019, można z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że w sferze zakupów publicznych dokonała się swoista rewolucja i powstała całkowicie nowa jakościowo sytuacja – mówi Tomasz Czajkowski, były wieloletni prezes Urzędu Zamówień Publicznych, a dzisiaj redaktor naczelny miesięcznika „Zamówienia Publiczne Doradca”, który organizuje konferencję. Partnerami są Grupa Doradcza Sienna, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych oraz Katedra Prawa Administracyjnego Uczelni Łazarskiego. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Hubert Nowak, prezes UZP.
Udział w konferencji zapowiedziało grono wybitnych ekspertów z całej Polski. Poza referatami podsumowującymi ćwierćwiecza systemu zaplanowano także panele z praktycznymi tematami. Ich program podzielono na cztery części: przygotowanie postępowania, procedury, umowy o zamówienia publiczne i środki ochrony prawnej.
– Miarą drogi przebytej przez polski system zamówień publicznych jest z jednej strony zmieniające się prawo, z drugiej – rynek zamówień publicznych. Czy i jaki jest związek pomiędzy jednym a drugim, a dokładniej – czy prawo efektywnie kształtuje rynek – to jedno z pytań, na które będziemy próbować odpowiedzieć. Dzisiaj, w przededniu uchwalenia nowej ustawy, wydaje się to szczególnie ważne – zauważa Tomasz Czajkowski.
Konferencja odbędzie się w poniedziałek 10 czerwca w Centrum Kongresowym NIMBUS w Warszawie. DGP objął nad nią patronat prasowy.