Choć w tym roku rozpocznie się budowa nowych pawilonów, to eksperci nie mają wątpliwości, że zaostrzenie przepisów może doprowadzić do przeludnienia w zakładach karnych.
Zaostrzenie przepisów kodeksu karnego (zwiększenie zarówno dolnych, jak i górnych granic ustawowego zagrożenia) spowoduje, że zwiększy się średnia długość orzekanych kar. Znaczne ograniczenie możliwości wymierzania kar w zawieszeniu, a w praktyce także stosowania grzywny czy ograniczenia wolności zamiast bezwzględnego więzienia, w krótkim czasie może doprowadzić do zapchania systemu penitencjarnego.

Brak danych