Nowelizacja dostosowująca przepisy RODO do prawa budowlanego obowiązuje od 4 maja 2019. Dowiedz się, co zmieniło się wraz z wejściem w życie nowego prawa.

Nowelizacja przepisów ma na celu ograniczenie prawa do informacji o źródle pozyskania danych, jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dotyczą. Wyłączenie tego obowiązku ma szczególne znaczenie w przypadku prowadzenia czynności kontrolnych, które inicjowane są na skutek zawiadomień osób trzecich.

Skorzystanie z przedmiotowego ograniczenia nie jest jednak automatyczne i zależy od oceny spełnienia odpowiednich przesłanek przez organ przetwarzający dane osobowe.
Ustawa o RODO mówi, że jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dotyczą, osobie tej przysługuje prawo dostępu do wszelkich informacji o źródle pozyskania jej danych osobowych.

Więcej o zmianach:RODO 2019 - plusy i minusy

Jakie ograniczenie wprowadzono?

Do zasady tej jednak zostały wprowadzone ograniczenia. Dotyczą one zakresu wystąpień zawierających dane osobowe osób trzecich, które nie skutkują wszczęciem postępowania administracyjnego.

Przykładem może być sytuacja wszczęcia kontroli przez organy nadzoru budowlanego w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego na podstawie zawiadomienia osoby trzeciej (m.in. samowolnego wykonywania robót budowlanych lub budowy obiektów budowlanych).

Uwaga! Od maja kolejne zmiany w RODO – sprawdź jak przygotować się do kontroli przestrzegania przepisów >>

W tej sytuacji wyłączenie obowiązku organu nadzoru budowlanego będzie zasadne. Obowiązki wykonywane przez organy nadzoru spowodowałyby naruszenie prawa do ochrony danych, osoby która zgłasza nieprawidłowości

Czytaj też >>>>>>> RODO - kontrola

Obowiązki administratora

• administrator musi poinformować o ograniczeniu przy pierwszej czynności skierowanej do osoby, której dane są przetwarzane

• administrator wydaje pisemne upoważnienie, które upoważnia osobę do przetwarzania danych osobowych

• osoba upoważniona do przetwarzania danych osobowych, zobowiązana jest do zachowania danych w tajemnicy

Żądanie ograniczenia przetwarzania danych

Osoba ma prawo żądania ograniczenia przetwarzania jej danych. Nie wpływa to jednak na:

• prowadzenie rejestrów i ewidencji

• wszczynanie postępowań w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie

• czynności związane z kontrolą przestrzegania i stosowania prawa budowlanego

Podstawa prawna:
Art. 15 ust. 1 lit. g RODO oraz art. 84aa, art. 84ab ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (j.t. Dz.U.z 2018 r. poz. 1202; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 730).