Do 21 maja istnieje możliwość dopisania się do spisu wyborców w dowolnej gminie. Po tym terminie pozostanie tylko jeden sposób na oddanie głosu w wyborach do Parlamentu Europejskiego poza miejscem swojego zameldowania.

Jak wziąć udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego przebywając poza miejscem swojego zameldowania? Zgodnie z polskim prawem, możesz tego dokonać na dwa sposoby.

1. Zaświadczenie o prawie do głosowania

To najprostszy i najwygodniejszy sposób na wzięcie udziału w wyborach poza miejscem zameldowania. Zaświadczenie wystarczy odebrać w urzędzie gminy, w której jest się ujętym w spisie wyborców. Masz na to czas do 24 maja.

Zaświadczenie o prawie do głosowania uprawnia cię do oddania głosu w dowolnej komisji w kraju, za granicą czy nawet na statku morskim. Jeśli odbierasz zaświadczenie, zostajesz skreślony ze spisu wyborców w danej gminie. Nie oznacza to jednak, że nie możesz w niej zagłosować. Musisz tylko pamiętać o zabraniu ze sobą wydanego zaświadczenia.
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania możesz złożyć pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Powinien on zawierać: imię, nazwisko i PESEL. Zaświadczenie może otrzymać także wyborca wpisany do spisu wyborców przez konsula za granicą – należy pamiętać jednak o terminie 24 maja 2019.

2. Dopisanie się do spisu wyborców

Wybierając ten sposób głosowania poza miejscem zameldowania, musisz wiedzieć, gdzie dokładnie będziesz przebywać w dniu wyborów. Po dopisaniu się do spisu wyborców, będziesz mógł bowiem oddać głos tylko na terenie konkretnej gminy. Plusem tego rozwiązania jest fakt, że nie musisz odwiedzać miejsca swojego zameldowania, aby odebrać opisywane wcześniej zaświadczenie o prawie do głosowania.

Jak zatem dopisać się do spisu wyborców w danej gminie? Wystarczy, że zgłosisz się do 21 maja urzędu wraz z pisemnym wnioskiem o dopisanie się do spisu wyborców.

Możesz to zrobić także przez internet, jeśli posiadasz tzw. profil zaufany (eGO). Wszystkie szczegóły dotyczące dopisania się do spisu wyborców drogą elektroniczną znajdziesz na stronie obywatel.gov.pl.

Polacy mieszkający za granicą również mogą dopisać się do spisu i wziąć udział w wyborach. Muszą jednak zgłosić ten zamiar konsulowi do 23 maja.