Adam Bodnar powołał na stanowisko zastępcy rzecznika praw obywatelskich dr. Macieja Taborowskiego, specjalistę w dziedzinie prawa europejskiego związanego z Uniwersytetem Warszawskim.
W Biurze RPO dr Taborowski będzie nadzorował prace Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego.