W ciągu ponad trzech lat pracy komisja ds. petycji rozpatrzyła prawie pół tysiąca wniosków o zmianę prawa. A ponad 50 razy uznała, że pomysłom obywateli warto nadać ramy projektu.
Od 2015 r. na skutek zmian w regulaminie Sejmu rozpatrywaniem petycji wnoszonych do izby niższej parlamentu nie zajmuje się już marszałek, lecz specjalnie powołana do tego celu komisja. Z wnioskiem o zmianę prawa mogą występować pojedynczy obywatele czy organizacje pozarządowe, a wskazując na dany problem nie muszą nawet przedstawić gotowego przepisu.
Wystarczy, że nakreślą kierunek rozwiązania. Jak po trzech latach funkcjonowania komisji ds. petycji przedstawia się jej dorobek?